Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelu

Siviilioikeudellisissa asioissa haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia ovat yli 18-vuotiaat henkilöt, jotka eivät voi henkilökohtaisten ominaisuuksiensa heikentymisen tai riittämättömyyden vuoksi suojella etujaan, kuten on määritelty aikuisten kansainvälisestä suojelusta vuonna 2000 tehdyn Haagin yleissopimuksen 1 artiklassa. Näiden henkilöiden haavoittuvuus voi johtua erilaisista seikoista, kuten mielenterveydellisistä tai fyysisistä vammoista, jotka vaikuttavat kykyyn tehdä päätöksiä tai arvioida päätösten vaikutuksia (esim. taloudellisia vaikutuksia).

Haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia voidaan tukea oikeuksiensa käytössä useilla toimenpiteillä. Suojelutoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojella haavoittuvassa asemassa olevaa aikuista tai hänen omaisuuttaan. Suojelutoimenpiteitä voidaan määrätä tuomioistuimen päätösten tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen perusteella. Edustusvaltuudet voidaan ottaa käyttöön hyödyllisenä varotoimenpiteenä siinä vaiheessa, kun henkilö pystyy edelleen suojelemaan omia etujaan järjestääkseen edustuksensa ja edellytykset henkilökohtaisten ja taloudellisten asioidensa hoitamiseksi tulevassa haavoittuvassa tilanteessa.

Kansainvälisellä tasolla suojelu varmistetaan aikuisten kansainvälisestä suojelusta vuonna 2000 tehdyllä Haagin yleissopimuksella. Yleissopimus on tullut voimaan kymmenessä EU-maassa (Belgia, Itävalta, Kypros, Latvia, Portugali, Ranska, Saksa, Suomi, Tšekin tasavalta ja Viro).

Kaikki jäsenvaltiot ja EU ovat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen sopimuspuolia.

CNUE – Vulnerable Persons (the-vulnerable.eu) tarjoaa tietoa kansallisista säännöistä, joita sovelletaan haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojeluun 22:ssa Euroopan maassa.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.