Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bescherming van kwetsbare volwassenen

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

In burgerlijke zaken zijn kwetsbare volwassenen personen ouder dan 18 jaar die vanwege een stoornis in of ontoereikendheid van hun persoonlijke vermogens niet in staat zijn hun belangen te behartigen, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen. De kwetsbaarheid van de betrokken personen kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder geestelijke of lichamelijke stoornissen die het vermogen aantasten om beslissingen te nemen of de gevolgen (bijv. de financiële gevolgen) van die beslissingen te beoordelen.

Verschillende maatregelen kunnen kwetsbare volwassenen ondersteunen bij de uitoefening van hun rechten. Beschermende maatregelen zijn maatregelen ter bescherming van de persoon of het vermogen van de kwetsbare volwassene. Deze beschermende maatregelen kunnen worden opgelegd op basis van rechterlijke beslissingen of het besluit van een bevoegde autoriteit. Op een moment waarop een persoon nog in staat is zijn eigen belangen te behartigen, kan hij of zij als nuttige voorzorgsmaatregel vertegenwoordigingsbevoegdheden toekennen, zodat zijn of haar vertegenwoordiging in een toekomstige situatie van kwetsbaarheid is geregeld, net als de voorwaarden voor het beheer van zijn of haar persoonlijke en financiële zaken.

Op internationaal niveau wordt de bescherming gewaarborgd door het Verdrag van 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen. Het verdrag is in werking getreden in 10 EU-landen (Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland en Portugal).

Alle lidstaten en de EU zijn partij bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

CNUE – Kwetsbare personen (the-vulnerable.eu) geeft u informatie over de nationale regels die van toepassing zijn op de bescherming van kwetsbare volwassenen in 22 Europese landen.

Laatste update: 23/02/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.