NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Protecția adulților vulnerabili

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

În materie civilă, adulții vulnerabili sunt persoanele de peste 18 ani care, conform articolului 1 din Convenția de la Haga din 2000 privind protecția internațională a adulților (Convenția din 2000 privind adulții), din cauza unei deficiențe sau a insuficienței facultăților personale, nu sunt în măsură să își protejeze interesele. Vulnerabilitatea persoanelor în cauză poate fi determinată de diverși factori, printre care deficiențe mintale sau fizice care le afectează capacitatea de a lua decizii sau de a evalua implicațiile acestor decizii (de exemplu, implicațiile financiare).

Mai multe măsuri îi pot sprijini pe adulții vulnerabili în exercitarea drepturilor lor. Măsurile de protecție sunt măsuri menite să protejeze persoana sau bunurile aflate în proprietatea adultului vulnerabil. Aceste măsuri de protecție ar putea fi impuse pe baza unor hotărâri judecătorești sau a unor decizii ale unei autorități competente. Competențele de reprezentare pot fi stabilite ca măsură preventivă utilă într-un moment în care o persoană este încă în măsură să își protejeze propriile interese pentru a-și organiza reprezentarea și condițiile de gestionare a afacerilor sale personale și financiare în cazul unei vulnerabilități viitoare.

La nivel internațional, protecția este asigurată de Convenția din 2000 privind adulții. Convenția a intrat în vigoare în 10 țări ale UE (Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia și Portugalia).

UE și toate statele membre sunt părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD).

CNUE – Persoane vulnerabile (Vulnerable.eu) vă oferă informații cu privire la normele naționale aplicabile protecției adulților vulnerabili în 22 de țări europene.

Ultima actualizare: 23/02/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.