Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Varstvo ranljivih odraslih oseb

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

V civilnih zadevah so ranljive odrasle osebe tiste, ki so starejše od 18 let in ki zaradi invalidnosti ali osebne nezmožnosti ne morejo varovati svojih interesov, kot je opredeljeno v členu 1 Haaške konvencije o mednarodnem varstvu odraslih oseb iz leta 2000 (Konvencija o odraslih osebah iz leta 2000). Ranljivost zadevnih oseb je lahko posledica različnih dejavnikov, vključno z duševnimi motnjami ali telesnimi okvarami, ki vplivajo na sposobnost sprejemanja odločitev ali ocenjevanja posledic (npr. finančnih posledic) teh odločitev.

Ranljive odrasle osebe so lahko pri uveljavljanju pravic podprte z več ukrepi. Varstveni ukrepi so ukrepi, namenjeni varstvu ranljive odrasle osebe ali njenega premoženja. Uvedejo se lahko na podlagi sodnih odločb ali odločitev pristojnega organa. Ko je oseba še vedno sposobna varovati svoje interese, se lahko kot koristen previdnostni ukrep določijo pooblastila za zastopanje, da bi se uredilo zastopanje osebe ter določili pogoji za upravljanje njenih osebnih in finančnih zadev v morebitnem ranljivem položaju v prihodnosti.

Na mednarodni ravni je varstvo zagotovljeno s Konvencijo o odraslih osebah iz leta 2000. Konvencija je začela veljati v desetih državah članicah EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Latvija, Nemčija in Portugalska).

Vse države članice in EU so pogodbenice Konvencije ZN o pravicah invalidov.

Svet notariatov Evropske unije (CNUE) na svojem spletišču za ranljive odrasle osebe (the-vulnerable.eu) zagotavlja informacije o nacionalnih predpisih, ki se uporabljajo za varstvo ranljivih odraslih oseb v 22 evropskih državah.

Zadnja posodobitev: 23/02/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.