Doručování písemností (přepracované znění)

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Odesílajícími subjekty jsou okresní soudy (käräjäoikeudet), obchodní soud (markkinaoikeus), odvolací soudy (hovioikeudet), Nejvyšší soud (korkein oikeus), Národní donucovací orgán (ulosottolaitos) a Ministerstvo spravedlnosti (oikeusministeriö).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Přijímajícími subjekty jsou okresní soudy.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Dokumenty lze zasílat poštou, faxem nebo e-mailem.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Finština, švédština a angličtina.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti.

Oikeusministeriö [Ministerstvo spravedlnosti]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vláda]

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Dokumenty lze zasílat poštou, faxem nebo e-mailem.

Jazyky: finština, švédština, angličtina

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c): ve Finsku lze žádosti o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena, zasílat Agentuře pro digitální a demografické služby (Digi- ja väestötietovirasto). Výpisy z Finského informačního systému o obyvatelstvu si lze pro oprávněné účely objednat u Agentury pro digitální a demografické služby. Výpisy jsou zpoplatněny.

Další podrobnosti o tom, jak si objednat výpisy, informace o poplatcích a kontaktní údaje Agentury pro digitální a demografické služby, jsou dostupné na adrese:

ve finštině: https://dvv.fi/muut-todistukset

ve švédštině: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

v angličtině: https://dvv.fi/en/other-certificates

Ustanovení čl. 7 odst. 2 písm. c): Ve Finsku mají soudní vykonavatelé okresních soudů přístup do informačního systému o obyvatelstvu, který mohou využít k ověření aktuálních údajů o adrese, pokud adresa uvedená v žádosti o doručení není správná.

Článek 8 – Zasílání písemností

Formulář žádosti lze vyplnit ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

-

Článek 13 – Datum doručení

-

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Formulář potvrzení lze vyplnit ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Zahraničním odesílajícím subjektům se za doručení písemností neúčtuje žádný poplatek.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Finsko se tomuto způsobu doručování nebrání.

Článek 19 – Elektronické doručování

Nepoužije se.

Článek 20 – Přímé doručování

Finsko se tomuto způsobu doručování nebrání. Příslušnými orgány jsou soudní vykonavatelé okresních soudů.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Finsko nemá žádné sdělení podle čl. 22 odst. 2 nebo 4.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Severská úmluva ze dne 26. dubna 1974 o vzájemné právní pomoci při doručování písemností a dokazování.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

-
Poslední aktualizace: 28/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.