Doručování písemností (přepracované znění)

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Všechny obecné soudy Litevské republiky zabývající se občanskými a obchodními věcmi jsou příslušné k zasílání písemností cizímu státu v souladu s nařízením.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Subjektem určeným k přijímání žádostí jiných členských států o doručování písemností v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení je litevská komora soudních exekutorů.

Kontaktní údaje litevské komory soudních exekutorů:

Adresa: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litva

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Není-li zaslání možné z důvodu narušení decentralizovaného informačního systému nebo mimořádných okolností, může přijímající subjekt přijmout písemnosti zaslané poštou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Kromě litevštiny přijímá Litevská republika formuláře vyplněné v angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem pro výkon funkcí uvedených v článku 4 nařízení je ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky.

Kontaktní údaje litevského ministerstva spravedlnosti:

Adresa: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litva

Telefon: + 370 600 38 904

E-mail: rastine@tm.lt

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Subjektem určeným podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení, na které se mohou obrátit odesílající subjekty jiných členských států s žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena, je litevská komora soudních exekutorů.

Kontaktní údaje litevské komory soudních exekutorů:

Adresa: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litva

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Článek 8 – Zasílání písemností

Kromě litevštiny přijímá Litevská republika formuláře vyplněné v angličtině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

-

Článek 13 – Datum doručení

Litevské právní předpisy nestanoví konkrétní lhůty pro doručování písemností.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Jazyky přípustnými v Litevské republice podle čl. 14 odst. 2 nařízení jsou litevština a angličtina.

Článek 15 – Náklady na doručení

Jednorázový pevný poplatek činí 110 EUR.

Tento poplatek se hradí na účet přijímajícího subjektu, litevské komory soudních exekutorů.

Litevská komora soudních exekutorů

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litva

Banka: Luminor Bank AB, kód banky 40100, kód SWIFT AGBLLT2X, číslo účtu: LT92 4010 0424 0031 5815, kód právního subjektu 126198978.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

-

Článek 19 – Elektronické doručování

Není použitelné.

Článek 20 – Přímé doručování

Přímé doručování soudních písemností podle článku 20 nařízení není v Litevské republice povoleno.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Soudy Litevské republiky mohou vydat rozhodnutí i v případě, že nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání návrhu na zahájení řízení nebo jiné rovnocenné písemnosti, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení. V případech uvedených v čl. 22 odst. 4 nařízení (s výjimkou čl. 22 odst. 5) je žalovaná strana oprávněna podat žádost o prodloužení lhůty pro podání odvolání. Žádost o prodloužení zmeškané lhůty pro podání odvolání nebude posuzována, pokud ode dne vynesení rozsudku uplynul více než jeden rok.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Litva neuzavřela žádné dohody ani ujednání s jinými členskými státy podle čl. 29 odst. 2 nařízení za účelem urychlení nebo dalšího zjednodušení zasílání písemností, ani nemá k dispozici žádné návrhy takových dohod nebo ujednání, které by hodlala přijmout.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

-
Poslední aktualizace: 17/01/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.