Doručování písemností (přepracované znění)

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Státní zastupitelství (L- Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
Email: info@stateadvocate.mt

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Státní zastupitelství (L- Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
Email: info@stateadvocate.mt

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Doporučený dopis. Originály písemností spolu s přílohou 1 a bankovním potvrzením o uhrazení poplatku je třeba zaslat poštou. Kopie mohou být zaslány předem e-mailem.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Maltština a angličtina.

Článek 4 – Ústřední orgán

Státní zastupitelství (L- Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
Email: info@stateadvocate.mt

Místní příslušnost: Malta a Gozo

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c) – Sídlo právnické osoby lze nalézt na internetové stránce maltského obchodního rejstříku na adrese:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Online systém umožňuje přístup k rejstříku všem fyzickým osobám, které chtějí získat informace o společnostech, nadacích a sdruženích. Informace obsažené v rejstříku zahrnují informace, které jsou bezplatné a obecně použitelné (veřejné informace). Patří sem názvy společností a registrační čísla, jejich sídla, datum založení atd. Každý může vyhledávat společnost buď podle jejího registračního čísla, podle názvu nebo části názvu.

Pokud jde o adresy fyzických osob, může zahraniční odesílající subjekt zaslat maltskému přijímajícímu subjektu žádost o zjištění adresy pro účely doručování, a to prostřednictvím této e-mailové adresy: info@stateadvocate.mt
Tyto žádosti by měly obsahovat osobní identifikační číslo, jméno a příjmení osoby, které má být písemnost doručena.

Maltský přijímající subjekt: i) nepodává žádosti o informace o adresách, ani ii) neposkytuje takovou pomoc z vlastního podnětu.

Článek 8 – Zasílání písemností

Maltština a angličtina.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Oznámení uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení týkající se překladu pomocí formuláře L v příloze I do jazyka třetí země, není na Maltě použitelné.

Článek 13 – Datum doručení

Oznámení uvedené v čl. 33 odst. 1 – s odkazem na čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 2 – není na Maltě použitelné, neboť vnitrostátní právo nestanoví žádné takové zvláštní lhůty.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Maltština a angličtina.

Článek 15 – Náklady na doručení

Maltské zákony určují pevný poplatek ve výši 50 EUR za každou žádost o doručení písemností na Maltě. K žádosti o doručení musí být přiložen doklad o zaplacení. Dokumenty budou zaslány zpět, aniž by byly zpracovány, pokud k žádosti o doručení nebude přiloženo bankovní potvrzení o provedení platby. Platby poplatků musí být hrazeny Státnímu zastupitelství bankovním převodem na tento bankovní účet:

Název banky: Central Bank of Malta

Název účtu: AG Office – Receipt of Service Documents

Číslo účtu: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kód: MALTMTMT

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Malta je proti doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky.

Článek 19 – Elektronické doručování

Není použitelné.

Článek 20 – Přímé doručování

Státní zastupitelství spolu s Agenturou pro soudní služby.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

To není možné, protože se vyžaduje doklad o doručení. Je-li však rozsudek vydán proti osobě, které nebylo řádně předem doručeno předvolání, může tato osoba ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla informována o rozsudku, požádat, aby byla věc znovu projednána.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Není použitelné.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není použitelné.

Poslední aktualizace: 12/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.