Doručování písemností (přepracované znění)

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Soudy, exekutorské úřady (Kronofogdemydigheter) a další švédské orgány, které doručují soudní a mimosoudní písemnosti ve věcech občanských a obchodních.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Krajský úřad kraje Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Žádný

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář lze vyplnit ve švédštině nebo v angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Krajský úřad kraje Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Čl. 7 odst. 1 písm. c)

Není-li adresa osoby, které má být doručena soudní nebo jiná písemnost, známa, pomáhá při zjišťování adres fyzických osob daňový úřad (Skatteverket) a adres společností úřad pro správu obchodního rejstříku (Bolagsverket). Pro přístup k těmto informacím neexistuje žádný zvláštní formální postup.

Informace od daňového úřadu (Skatteverket) získáte buď na tel. č. +46 (0)771-567567 nebo kliknutím na odkaz Ställ en fråga eller lämna ett svar (Ptejte se nebo poskytněte informace)| Skatteverket, pomocí něhož se dostanete na formulář pro odeslání dotazu. Dotazy můžete zasílat rovněž poštou na adresu Skatteverket, 205 30 Malmö, Švédsko. Pokud zašlete dotaz běžnou poštou, můžete použít formulář B.

Chcete-li požádat o informace správu obchodního rejstříku (Bolagsverket), můžete se obrátit na tento orgán na čísle +46 771 670 670 nebo zaslat dotaz e-mailem na adresu bolagsverket@bolagsverket.se. Svůj dotaz můžete správě obchodního rejstříku rovněž zaslat běžnou poštou, na adresu Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Švédsko. Pokud posíláte dotaz e-mailem nebo běžnou poštou, můžete použít formulář B.

Čl. 7 odst. 2 písm. c)

Pokud se adresát z adresy uvedené ve výzvě přestěhoval, vyhledá dožádaný orgán z vlastního podnětu novou adresu adresáta.

Informace o adresách fyzických osob:

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/

Tel.: +46 (0)771-567567

E-mail: Ställ en fråga eller lämna ett svar | Skatteverket

Poštovní adresa: Skatteverket, 205 30 Malmö

Informace o adresách společností:

Bolagsverket

Tel.: +46 771 670 670

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Poštovní adresa: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

webová stránka: Start page – Find company information (bolagsverket.se) (vyhledejte společnost)

Článek 8 – Zasílání písemností

Kromě švédštiny může být formulář vyplněn i v angličtině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se

Článek 13 – Datum doručení

Nepoužije se

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Potvrzení o doručení se přijímá ve švédštině i v angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Nepoužije se

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Nepoužije se

Článek 19 – Elektronické doručování

Nepoužije se

Článek 20 – Přímé doručování

Policejní orgán a společnost oprávněná k doručování.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Nepoužije se

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Nepoužije se

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se

Poslední aktualizace: 30/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.