Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Domstole, fogedretter (Kronofogdemyndigheter) og andre svenske myndigheder, som forkynder retslige og udenretslige dokumenter i civile og handelsretlige sager.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Länsstyrelsen i Stockholms län.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Ingen.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på svensk eller engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Länsstyrelsen i Stockholms län.

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Artikel 7, stk. 1, litra c)

Når adressen på en person, for hvem der skal forkyndes et processkrift eller et andet dokument, er ukendt, bistår skattevæsenet (Skatteverket) med at finde adressen på fysiske personer og selskabsregistret (Bolagsverket) med at finde adressen på virksomheder. Der findes ingen specifik formel procedure for at indhente disse oplysninger.

For at anmode om oplysninger fra skattevæsenet kan du ringe til myndigheden på +46 (0)771-567567 eller benytte dette link Stil et spørgsmål eller giv et svar | Skattevæsenet som fører hen til en formular, som du kan bruge til at forespørge om en adresse. Du kan også sende spørgsmål med almindelig post til skattevæsenet, 205 30 Malmö, Sverige. Hvis du sender din anmodning med almindelig post, kan du anvende formular B.

For at anmode om oplysninger fra selskabsregistret kan du ringe til myndigheden på + 46 771 670 670 eller sende din anmodning pr. e-mail til bolagsverket@bolagsverket.se. Du kan også sende din anmodning med almindelig post til selskabsregistret, 851 81 Sundsvall, Sverige. Hvis du sender din anmodning pr. e-mail eller med almindelig post, kan du anvende formular B.

Artikel 7, stk. 2, litra c)

Den anmodede myndighed søger på eget initiativ efter en ny adresse på adressaten, hvis vedkommende fraflyttet den adresse, der er angivet i skrivelsen.

Adresse på fysiske personer:

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/

Tlf.: +46 (0)771-567567

E-mail: Stil et spørgsmål eller giv et svar | Skattevæsenet

Postadresse: Skatteverket, 205 30 Malmö

Adresse på virksomheder:

Bolagsverket

Tlf.: +46 771 670 670

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Postadresse: Bolagsverket, S-851 81 Sundsvall

Internet: Start page – Find company information (bolagsverket.se)

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Formularen kan udfyldes på svensk eller engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Ikke relevant.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Forkyndelsesattesten kan udfyldes på svensk eller engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Ikke relevant.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Ikke relevant.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Politiet eller et autoriseret forkyndelsesfirma.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Ikke relevant.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ikke relevant.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.
Sidste opdatering: 08/12/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.