Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Φινλανδία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (käräjäoikeudet), το εμποροδικείο (markkinaoikeus), τα εφετεία (hovioikeudet), το Aνώτατο Dικαστήριο (korkein oikeus), η Eθνική Aρχή Eκτέλεσης (ulosottolaitos) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (oikeusministeriö).

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Οι υπηρεσίες παραλαβής είναι τα περιφερειακά δικαστήρια.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Φινλανδικά, σουηδικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Ο κεντρικός φορέας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Oikeusministeriö [Υπουργείο Δικαιοσύνης]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Κυβέρνηση]

Τηλ.: (358-9) 16 06 76 28

Φαξ: (358-9) 16 06 75 24

Email: central.authority.om@gov.fi

Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γλώσσες: φινλανδικά, σουηδικά, αγγλικά

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ): στη Φινλανδία, οι αιτήσεις για την αναζήτηση της διεύθυνσης του παραλήπτη της πράξης μπορούν να υποβληθούν στην Υπηρεσία Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πληθυσμού (Digi- ja väestötietovirasto). Αποσπάσματα από το Πληροφοριακό Σύστημα για τον Φινλανδικό Πληθυσμό μπορούν να παραγγελθούν από την Υπηρεσία Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πληθυσμού για εγκεκριμένους σκοπούς. Προβλέπεται τέλος για τα αποσπάσματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο παραγγελίας αποσπασμάτων, πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πληθυσμού διατίθενται στη διεύθυνση:

στα φινλανδικά: https://dvv.fi/muut-todistukset

στα σουηδικά: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

στα αγγλικά: https://dvv.fi/en/other-certificates

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ): στη Φινλανδία, οι δικαστικοί επιμελητές των περιφερειακών δικαστηρίων έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα για τον Πληθυσμό, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ελέγξουν τα τρέχοντα στοιχεία διεύθυνσης, εάν η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν είναι σωστή.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Το έντυπο της αίτησης μπορεί να συμπληρωθεί στα φινλανδικά, τα σουηδικά ή τα αγγλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

-

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

-

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το έντυπο βεβαίωσης μπορεί να συμπληρωθεί στα φινλανδικά, τα σουηδικά ή τα αγγλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Οι αλλοδαπές υπηρεσίες διαβίβασης δεν επιβαρύνονται με τέλος για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Φινλανδία δεν αντιτίθεται σε αυτό το μέσο επίδοσης ή κοινοποίησης.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Φινλανδία δεν αντιτίθεται σε αυτό το μέσο επίδοσης ή κοινοποίησης. Οι δικαστικοί επιμελητές των περιφερειακών δικαστηρίων είναι οι αρμόδιες αρχές για το θέμα αυτό.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Η Φινλανδία δεν χρειάζεται να προβεί σε κοινοποιήσεις βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 ή 4.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Σκανδιναβική σύμβαση της 26ης Απριλίου 1974 περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής κατά την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων και τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

-
Τελευταία επικαιροποίηση: 28/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.