Iratkézbesítés (átdolgozás)

Hungary

Content provided by:
Hungary

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

Áttevő intézmény a bírósági iratok esetében az a bíróság, amelynek eljárásában a kézbesítendő irat keletkezett, a közjegyző eljárásában keletkezett iratok esetén az a közjegyző, akinek eljárásában az irat keletkezett, egyéb bíróságon kívüli iratok esetében az igazságügyért felelős miniszter.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Átvevő intézmény a címzettnek a jogsegélykérelemben megjelölt címe szerint illetékes járásbíróság (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság) és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az átvevő intézmény a kézbesítendő iratokat postai úton, telefaxon és elektronikusan fogadja.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A magyar, az angol, a német és a francia nyelv elfogadott.

4. cikk – Központi szerv

Magyarországon a központi szerv feladatait az igazságügyért felelős miniszter látja el:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest
Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu.

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A 7. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatot az igazságügyért felelős miniszter látja el:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

A 7. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti információk az európai igazságügyi portálon (Iratkézbesítés: jogi dokumentumok hivatalos továbbítása) érhetők el, a 4.2. pont alatt.

8. cikk – Iratok továbbítása

A magyar, az angol, a német és a francia nyelv elfogadott.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Magyarország nem készített az I. mellékletben szereplő L. formanyomtatványról fordítást harmadik állam nyelvére.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Magyarország joga szerint nincs meghatározott időpont, amelyen belül az iratot kézbesíteni kell.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A magyar, az angol, a német és a francia nyelv elfogadott.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A bíróság általi kézbesítés díjmentes.

A bírósági végrehajtó általi kézbesítés díja 7500 HUF, amelyet az alábbi számlaszámra szükséges előzetesen átutalni, a kérelemhez pedig csatolni szükséges az átutalást igazoló okiratot:

Számlatulajdonos: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Közlemény rovatban feltüntetendő: KU2-megkeresés hivatkozási száma, címzett neve.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Magyarországon a 17. cikk szerinti kézbesítési mód belföldön csak akkor alkalmazható, ha a címzett az áttevő tagállam állampolgára.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Magyarország nem állapít meg további feltételeket.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Magyarországon a 20. cikk szerinti kézbesítési mód alkalmazására a végrehajtói kézbesítésre vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Magyarország bíróságai adott esetben határozatot hozhatnak, amennyiben a 22. cikk (2) bekezdésben foglalt feltételek mindegyike teljesül.

Magyarországon az igazolási kérelem benyújtására a 22. cikk (4) bekezdésben biztosított határidő egy év.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Magyarországnak nincs releváns megállapodása más tagállammal.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem releváns.

Utolsó frissítés: 02/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.