Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariaespanjatšekkitanskasaksavirokreikkaenglantiranskakroaattiitalialatvialiettuaunkarimaltahollantipuolaportugaliromaniaslovakkisloveeni.

Tuomioistuimet, kruununvoudin virasto ja muut Ruotsin viranomaiset, jotka antavat tiedoksi oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Tukholman lääninhallitus.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

-

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomake voidaan täyttää ruotsiksi tai englanniksi.

4 artikla – Keskusviranomainen

Tukholman lääninhallitus.

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

7 artiklan 1 kohdan c alakohta

Jos sen henkilön osoite, jolle oikeudenkäynti- tai muu asiakirja on annettava tiedoksi, ei ole tiedossa, osoitteiden selvittämisessä auttaa verovirasto (Skatteverket) luonnollisten henkilöiden ja kaupparekisterivirasto (Bolagsverket) yritysten osalta. Näiden tietojen saamiseksi ei ole erityistä muodollista menettelyä.

Verovirastolta voi pyytää tietoja puhelimitse numerosta +46 (0)771-567567 tai napsauttamalla linkkiä Ställ en fråga eller lämna ett svar | Skatteverket. Siitä avautuu lomake, jolla voi pyytää osoitetietoja. Kysymyksen voi lähettää myös tavallisena kirjeenä verovirastolle osoitteeseen Skatteverket, 205 30 Malmö, Sverige. Tällöin tulee käyttää B-lomaketta.

Kaupparekisterivirastolta voi pyytää tietoja puhelimitse numerosta + 46 771 670 670 tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen bolagsverket@bolagsverket.se. Pyyntö voidaan lähettää myös tavallisena kirjeenä kaupparekisterivirastoon osoitteeseen Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Sverige. Sähköposti- ja kirjepyynnöissä tulee käyttää B-lomaketta.

7 artiklan 2 kohdan c alakohta

Jos vastaanottaja on muuttanut pyynnössä ilmoitetusta osoitteesta, vastaanottava viranomainen hakee vastaanottajan uutta osoitetta oma-aloitteisesti.

Luonnollisten henkilöiden osoitetiedot:

Verovirasto (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se

Puhelin: +46 (0)771-567567

Sähköposti: Ställ en fråga eller lämna ett svar | Skatteverket -lomake

Postiosoite: Skatteverket, 205 30 Malmö

Yritysten osoitetiedot:

Yhtiövirasto (Bolagsverket)

Puhelin: +46 771 670 670

Sähköposti: bolagsverket@bolagsverket.se

Postiosoite: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Internetsivusto: Startsida – Sök företagsinformation (bolagsverket.se)

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Lomake voidaan täyttää ruotsiksi tai englanniksi.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

-

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

-

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistus tiedoksiannosta voidaan täyttää ruotsiksi tai englanniksi.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

-

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

-

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

-

20 artikla – Suora tiedoksianto

Poliisi ja virallinen tiedoksiantoyritys.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

-

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

-

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

-
Päivitetty viimeksi: 30/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.