Dostava pismena (preinaka)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Otpremna tijela su okružni sudovi (käräjäoikeudet), Trgovački sud (markkinaoikeus), žalbeni sudovi (hovioikeudet), Vrhovni sud (korkein oikeus), the Nacionalno provedbeno tijelo (ulosottolaitos) i Ministarstvo pravosuđa (oikeusministeriö).

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Prijamna tijela su okružni sudovi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Pismena se mogu dostaviti poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Finski, švedski i engleski jezik.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa.

Oikeusministeriö [Ministarstvo pravosuđa]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vlada]

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-pošta: central.authority.om@gov.fi

Pismena se mogu dostaviti poštom, telefaksom ili e-poštom.

Jezici: finski, švedski i engleski.

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Članak 7. stavak 1. točka (c): u Finskoj se zahtjevi za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno mogu se poslati Agenciji za digitalne usluge i usluge za građane (Digi- ja väestötietovirasto). Izvadci iz finskog Sustava informacija o stanovništvu mogu se naručiti od Agencije za digitalne usluge i usluge za građane u odobrene svrhe. Za izdavanje izvadaka plaća se pristojba.

Dodatne informacije o naručivanju izvadaka, pristojbama te podaci za kontakt Agencije za digitalne usluge i usluge za građane dostupni su:

na finskom: https://dvv.fi/muut-todistukset

na švedskom: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

na engleskom: https://dvv.fi/en/other-certificates

Članak 7. stavak 2. točka (c): u Finskoj sudski izvršitelji na okružnim sudovima imaju pristup Sustavu informacija o stanovništvu kojim se mogu koristiti radi provjere podataka o trenutačnoj adresi ako je adresa navedena u zahtjevu za dostavu netočna.

Članak 8. – Slanje pismena

Obrazac zahtjeva može se ispuniti na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

-

Članak 13. – Datum dostave

-

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Obrazac potvrde može se ispuniti na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Strana otpremna tijela oslobođena su plaćanja pristojbe za dostavu pismena.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Finska se ne protivi tom načinu dostave.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Finska se ne protivi tom načinu dostave. Nadležna tijela su sudski izvršitelji na okružnim sudovima.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Finska nema priopćenja na temelju članka 22. stavaka 2. ili 4.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Nordijska konvencija od 26. travnja 1974 o uzajamnoj pravnoj pomoći u dostavi pismena i uzimanju dokaza.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

-
Posljednji put ažurirano: 08/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.