Dostava pismena (preinaka)

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Tijela određena kao nadležna za slanje sudskih ili izvansudskih pismena koje treba dostaviti u drugoj državi članici („otpremna tijela”) su uredi javnog tužitelja na (a) Vrhovnom sudu, (b) žalbenim sudovima i (c) prvostupanjskim sudovima.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Tijela određena kao nadležna za primanje sudskih ili izvansudskih pismena iz druge države članice („prijamna tijela”) su uredi javnog tužitelja na prvostupanjskim sudovima s mjesnom nadležnošću.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini zaprimanja pismena: poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac iz Priloga I. se, osim na grčkom, može ispuniti na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa, Odjel za međunarodno privatno pravo (adresa: Leoforos Mesogeion 96, poštanski broj 11527, osoba za kontakt: g. Georgios Kouvelas, tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, adresa e-pošte: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Grčka zadržava pravo da dostavi informacije na kasniji datum.

Članak 8. – Slanje pismena

Obrazac A iz Priloga I. se, osim na grčkom, može ispuniti na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo u Grčkoj jer Grčka obrazac L iz Priloga I. ne prevodi na jezik treće zemlje.

Članak 13. – Datum dostave

U predmetima koji se vode u skladu s redovnim postupkom, dostava pismena mora se izvršiti u roku od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od pokretanja postupka.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Obrazac K iz Priloga I. se, osim na grčkom, može ispuniti na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Naknada za dostavu naplaćuje se u fiksnom iznosu od 50 EUR koji se uplaćuju bankovnom doznakom „Grčkom Ministarstvu pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava” na sljedeći račun: Grčka središnja banka, broj računa: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, Swift kôd: BNGRGRAA.

Nužno je pridržavati se opisanog postupka u slučaju svih zahtjeva za dostavu. Zahtjevi uz koje nije priložena bankovna potvrda o uplati bit će vraćeni bez obrade.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Grčka se protivi izravnoj dostavi sudskih pismena putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika na svojem državnom području, osim ako pismena treba dostaviti državljanima države članice iz kojih potiču pismena.

Članak 19. – Elektronička dostava

Grčka trenutačno ne namjerava Komisiju obavješćivati o dodatnim uvjetima pod kojima bi prihvatila elektroničku dostavu u skladu sa stavkom 1. točkom (b).

Članak 20. – Izravna dostava

Grčka nije izrazila nikakvu rezervu u pogledu mogućnosti predviđene u ovom članku da se dostava sudskih pismena izvršava izravno putem pravosudnih službenika.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje predviđen stavkom 4. može se podnijeti u roku od dvije godine od datuma donošenja presude.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Ova Uredba ima prednost pred drugim odredbama sljedećih bilateralnih ugovora čija je Helenska Republika stranka:

– Ugovor između Grčke i Njemačke od 11. svibnja 1938. o uzajamnoj pravnoj pomoći u predmetima obuhvaćenima građanskim i trgovačkim pravom (izvanredni zakon 432/1938 – Službeni list, serija I., br. 399/1938);

– Ugovor između Grčke i Jugoslavije od 18. lipnja 1959. o pravnim odnosima, ratificirano zakonodavnom uredbom 4009/1959 (Službeni list, serija I., br. 238, 5.11.1959.);

– Ugovor između Kraljevine Grčke i Republike Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći u području građanskog i trgovačkog prava, potpisano u Ateni 6. prosinca 1965. (zakonodavna uredba 137/1969 – Službeni list, serija I., br. 45/1969);

– Ugovor između Socijalističke Republike Rumunjske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Bukureštu 19. listopada 1972. (zakonodavna uredba 429/1974 – Službeni list, serija I., br. 178/1974);

– Ugovor između Narodne Republike Bugarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Ateni 10. travnja 1976. (zakon 841/1978 – Službeni list, serija I., br. 228/1978);

– Ugovor između Narodne Republike Mađarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Budimpešti 8. listopada 1979. (zakon 1149/1981 – Službeni list, serija I., br. 117/1981);

– Ugovor između Narodne Republike Poljske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Ateni 24. listopada 1979. (zakon 1184/1981 – Službeni list, serija I., br. 198/1981);

– Ugovor između Helenske Republike i Socijalističke Republike Rumunjske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Ateni 22. listopada 1980. i još uvijek na snazi u Češkoj, Slovačkoj i Grčkoj (zakon 1323/1983 – Službeni list, serija I., br. 8/1983);

– Ugovor između Republike Cipra i Helenske Republike o pravnoj suradnji u građanskim, obiteljskim, trgovačkim i kaznenim stvarima, potpisano u Nikoziji 5. ožujka 1984. (zakon 1548/1985 – Službeni list, serija I., br. 95/1985).

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Grčka ne namjerava upotrebljavati decentralizirani sustav prije nego što se to zahtijeva Uredbom.

Posljednji put ažurirano: 24/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.