Dostava pismena (preinaka)

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Od 15. 4. 2019. otpremno tijelo u Irskoj je Court Office (Ured suda) u Castlebaru, okrug Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-adresa: serviceofeudocuments@courts.ie

Sve upite u vezi sa zahtjevima za dostavu podnesenima prije 15. 4. 2019. treba poslati uredu iz kojeg je zahtjev poslan. Popis ureda dostupan je na ovoj poveznici:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Od 15. 4. 2019. prijamno tijelo u Irskoj je Court Office (Ured suda) u Castlebaru, okrug Mayo. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-adresa: serviceofeudocuments@courts.ie.

Sve upite u vezi sa zahtjevima za dostavu podnesenima prije 15. 4. 2019. treba poslati uredu kojem je zahtjev poslan. Poveznica na sve urede:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Raspoloživi načini zaprimanja: pismena se mogu slati poštom ili putem pružatelja usluga kao što je pružatelj usluga ekspresne dostave.

Komunikacija za upravne potrebe može se odvijati i putem e-pošte.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrasci mogu biti ispunjeni na irskom ili engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

The Master,

The High Court (Visoki sud)

Four Courts

Dublin 7

Irska

Komunikacija sa Središnjim uredom Visokog suda može se odvijati na engleskom ili irskom jeziku putem pošte ili telefaksa na broj +353 (1) 872 56 69. Sa Središnjim uredom Visokog suda moguće je komunicirati i telefonom na broj +353 (1) 888 60 00.

Mjesna nadležnost: nacionalna

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

U irskom pravnom sustavu nije predviđeno pružanje pomoći za pronalaženje stranke kojoj se pismena trebaju dostaviti, s obzirom na to da je pravo i dužnost stranke koja želi izvršiti dostavu da provede postupak, uključujući pronalaženje druge stranke. Ako stranka ne može izvršiti dostavu na način propisan zakonom, sud, ako se uvjeri da je to primjereno, može izdati nalog za zamjensku dostavu.

Irska ne primjenjuje članak 7. stavak 1. točke (a) ili (b) i sudovi ne postupaju po službenoj dužnosti kako bi utvrdili adresu stranke u sudskom postupku.

Sljedeći načini lociranja stranke mogu biti korisni:

Ako imate telefonski broj, ali ne i povezanu adresu, sljedeće vam može biti korisno:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Ured za registraciju trgovačkih društava (Companies Registration Office) je član Europskog poslovnog registra. Ured za registraciju trgovačkih društava središnji je registar javnih zakonom propisanih podataka o društvima u Irskoj.

Registar dobrotvornih organizacija (Charities Register), nacionalni zakonski regulator za dobrotvorne organizacije, dostupan je ovdje: https://www.charitiesregulator.ie/en

Glavni matični ured (General Register Office, GRO) s evidencijom o rođenima, mrtvorođenima, posvojenjima, vjenčanjima, civilnim partnerstvima i umrlima u Irskoj, dostupan je ovdje: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Poduzeća, uključujući, ali ne isključivo, https://www.myvehicle.ie/ i https://www.theaa.ie/car-history-check/ uz plaćanje naknade mogu pronaći adresu ako imate registracijski broj vozila.

Koristite se društvenim medijima – mnogi pojedinci navode svoju adresu, telefonski broj ili informacije o poslodavcu na društvenim mrežama.

Platite za uslugu pretraživanja osoba – mnoge internetske usluge pomažu u pronalaženju osobe uz malu naknadu.

Obratite se poštanskom uredu za pomoć u pronalaženju adrese ili adrese za prosljeđivanje.

Razmislite o angažiranju usluga privatnog istražitelja ili sudskog izvršitelja.

Članak 8. – Slanje pismena

Ne primjenjuje se.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Ne primjenjuje se.

Članak 13. – Datum dostave

Prema nacionalnom pravu Irske odredbe tog stavka ne primjenjuju se.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Ne primjenjuje se.

Članak 15. – Troškovi dostave

Ako je zatražena osobna dostava u skladu s člankom 11. stavkom 2. i člankom 15., tu će uslugu izvršiti odvjetnički ured, privatni istražitelj ili odvjetnik za honorar koji dogovore stranke, a kreće se obično u rasponu od 70 do 100 EUR.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Irska se tome ne protivi.

Članak 19. – Elektronička dostava

Ne primjenjuje se.

Članak 20. – Izravna dostava

Svaka osoba zainteresirana za sudski postupak sudska pismena može dostaviti izravno putem nadležnih službenika države članice primateljice. U Irskoj oni uključuju odvjetnike i sudske izvršitelje.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., sud u Irskoj može donijeti presudu čak i ako nije zaprimljena potvrda o dostavi ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u stavku 2.

U odnosu na članak 22. stavak 4., na sudu je da utvrdi je li zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnesen u razumnom roku nakon što je tuženik saznao za presudu.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Ne primjenjuje se.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 13/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.