Dostava pismena (preinaka)

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Svi redovni sudovi u Republici Litvi koji odlučuju o građanskim i trgovačkim stvarima nadležni su za slanje pismena drugim državama u skladu s Uredbom.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Tijelo koje je u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe određeno za zaprimanje zahtjeva iz drugih država članica za dostavu pismena je litavska Komora sudskih izvršitelja.

Podaci za kontakt litavske Komore sudskih izvršitelja:

Adresa: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litva

Tel.: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-adresa: info@antstoliurumai.lt

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Ako slanje nije moguće zbog poremećaja decentraliziranog IT sustava ili izvanrednih okolnosti, tijelo za zaprimanje može prihvatiti pismena poslana poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Osim litavskog, Republika Litva prihvaća obrasce ispunjene na engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo za obavljanje funkcija iz članka 4. Uredbe je Ministarstvo pravosuđa Republike Litve.

Podaci za kontakt litavskog Ministarstva pravosuđa:

Adresa: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litva

Tel.: + 370 600 38 904

E-adresa: rastine@tm.lt

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Tijelo određeno u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe kojem tijela za slanje iz drugih država članica mogu podnositi zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno je litavska Komora sudskih izvršitelja.

Podaci za kontakt litavske Komore sudskih izvršitelja:

Adresa: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litva

Tel.: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-adresa: info@antstoliurumai.lt

Članak 8. – Slanje pismena

Osim litavskog, Republika Litva prihvaća obrasce ispunjene na engleskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

-

Članak 13. – Datum dostave

Litavskim zakonodavstvom nisu utvrđeni posebni rokovi za dostavu pismena.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Jezici koji su u Republici Litvi prihvaćeni u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe su litavski i engleski.

Članak 15. – Troškovi dostave

Jednokratna fiksna pristojba iznosi 110 EUR

i uplaćuje se na račun tijela za zaprimanje, litavske Komore sudskih izvršitelja.

Litavska Komora sudskih izvršitelja

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litva

Banka: Luminor Bank AB, bankovna oznaka: 40100, SWIFT kod: AGBLLT2X, broj računa: LT92 4010 0424 0031 5815, oznaka pravnog subjekta: 126198978.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

-

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Izravna dostava sudskih pismena, kako je predviđeno člankom 20. Uredbe, nije dopuštena u Republici Litvi.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Litavski sudovi mogu izricati presude čak i ako nije primljena potvrda o uručenju ili dostavi pismena kojim se pokreće postupak ili jednakovrijednog pismena, ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 22. stavka 2. Uredbe. U slučajevima predviđenima člankom 22. stavkom 4. Uredbe (osim kako je predviđeno člankom 22. stavkom 5.), tuženik ima pravo podnijeti zahtjev za produljenje propuštenog roka za podnošenje žalbe. Zahtjev za produljenje propuštenog roka za podnošenje žalbe neće se razmotriti ako je podnesen više od godinu dana nakon datuma presude.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Litva nije sklopila sporazume ni dogovore s drugim državama članicama, kako je predviđeno člankom 29. stavkom 2. Uredbe, o daljnjem ubrzanju ili pojednostavnjenju slanja pismena, niti ima nacrte takvih sporazuma ni dogovora koje namjerava donijeti.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

-
Posljednji put ažurirano: 18/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.