Dostava pismena (preinaka)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Ured javnog tužitelja
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-pošta: info@stateadvocate.mt

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Ured javnog tužitelja
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-pošta: info@stateadvocate.mt

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Preporučenom poštom. Izvorna pismena zajedno s Prilogom I. i bankovnom potvrdom dostavljaju se poštom. Preslike se mogu dostavljati unaprijed e-poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Malteški i engleski.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ured javnog tužitelja
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-pošta: info@stateadvocate.mt

Mjesna nadležnost: Malta i Gozo

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Članak 7. stavak 1. točka (c) – Registrirano sjedište pravne osobe u registru može se pretraživati na internetskim stranicama Malteškog poslovnog registra:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Internetski sustav omogućuje pristup Registru za sve fizičke osobe koje žele pribaviti informacije o trgovačkim društvima zakladama i udruženjima. Među informacijama koje sadržava Registar su i besplatne informacije dostupne javnosti. One uključuju tvrtke i registracijske brojeve registrirana sjedišta i datum osnivanja trgovačkih društava itd. Trgovačka društva mogu se pretraživati po registracijskom broju ili dijelu naziva.

Za adrese fizičkih osoba, strana otpremna tijela zahtjev za utvrđivanje adrese u svrhu dostave mogu poslati malteškom prijamnom tijelu na sljedeću adresu e-pošte: info@stateadvocate.mt
Takvi zahtjevi moraju uključivati broj osobne iskaznice te ime i prezime osobi kojoj treba dostaviti pismeno.

Malteško prijamno tijelo i. ne podnosi zahtjeve za informacije o adresi niti ii. pruža takvu pomoć na vlastitu inicijativu.

Članak 8. – Slanje pismena

Malteški i engleski.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Obavijest iz članka 12. stavka 2. Uredbe o prijevodu obrasca L iz Priloga I. na jezik treće zemlje nije primjenjiva na Maltu.

Članak 13. – Datum dostave

Obavijest iz članka 33. stavka 1., s upućivanjima na članak 12. stavak 5. i članak 13. stavak 2., nije primjenjiva na Maltu jer takav određeni rok nije predviđen nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Malteški i engleski.

Članak 15. – Troškovi dostave

Malteškim propisima utvrđena je fiksna naknada u iznosu od 50 EUR za svaki zahtjev za dostavu pismena na Malti. Uz zahtjev za dostavu potrebno je priložiti dokaz o izvršenom plaćanju. Ako uz potvrda banke o izvršenom plaćanju nije priložena uz zahtjev za dostavu, pismena će se vratiti bez prethodne obrade. Plaćanje naknade izvršava se bankovnim transferom Uredu javnog tužitelja uz navođenje sljedećih bankovnih podataka:

Ime banke: Central Bank of Malta

Račun: AG Office – Receipt of Service Documents

Broj računa: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kod: MALTMTMT

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Malta se protivi dostavi putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Ured javnog tužitelja zajedno s dostavnom službom suda

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

To nije moguće jer se zahtijeva dokaz o primitku pismena. Međutim, ako je izrečena presuda za osobu kojoj prethodno nije propisno uručen sudski poziv, ona u roku od tri mjeseca nakon obavijesti o presudi može zatražiti ponavljanje postupka.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Nije primjenjivo.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 13/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.