Dostava pismena (preinaka)

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Sudovi, provedbena tijela i druga švedska tijela koja dostavljaju sudska i izvansudska pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Okružni upravni odbor Stockholma (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Ne postoje.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac može se ispuniti na švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Okružni upravni odbor Stockholma

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Članak 7. stavak 1. točka (c)

Ako je adresa osobe kojoj treba dostaviti sudsko ili izvansudsko pismeno nepoznata, Švedska porezna agencija (Skatteverket) pruža pomoć u potrazi za adresama fizičkih osoba, a Švedski ured za registraciju poduzeća (Bolagsverket) pomoć u potrazi za adresama poduzeća. Ne postoji posebni formalni postupak za pristup tim informacijama.

Informacije se od Švedske porezne agencije mogu zatražiti pozivom na broj +46 771-567567 ili putem sljedeće poveznice: Pitanja i odgovori | Skatteverket. Poveznica vodi na elektronički obrazac putem kojeg možete postaviti upit o adresi. Upite možete poslati i na sljedeće adrese: Skatteverket, 205 30 Malmö, Švedska. Ako upit šaljete poštom, upotrijebite obrazac B.

Informacije se od Švedskog ureda za registraciju poduzeća mogu zatražiti pozivom na broj +46 771670670 ili dopisom na e-poštu bolagsverket@bolagsverket.se. Upite možete poslati i na sljedeće adrese: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Švedska. Ako upit šaljete e-poštom ili poštom, upotrijebite obrazac B.

Članak 7. stavak 2. točka (c)

Tijelo primatelj na vlastitu inicijativu traži novu adresu primatelja ako je primatelj napustio adresu navedenu u pozivu.

Adrese fizičkih osoba:

Švedska porezna agencija (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Tel.: +46 771-567567

E-pošta: Pitanja i odgovori | Skatteverket.

Adresa za korespondenciju: Skatteverket, 205 30 Malmö

Adrese poduzeća:

Švedski ured za registraciju poduzeća (Bolagsverket)

Tel.: +46 771 670 670

E-pošta: bolagsverket@bolagsverket.se

Adresa za korespondenciju: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Internetske stranice: Početna stranica – Potražite informacije o poduzeću (bolagsverket.se)

Članak 8. – Slanje pismena

Standardni obrazac može se ispuniti na švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo.

Članak 13. – Datum dostave

Nije primjenjivo.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Potvrda o dostavi može se ispuniti na švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Nije primjenjivo.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Nije primjenjivo.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Švedska policijska uprava (Polismyndigheten) ili ovlaštena dostavna služba.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Nije primjenjivo.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Nije primjenjivo.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.