Iratkézbesítés (átdolgozás)

Az (EU) 2020/1784 rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok

Általános információk

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (átdolgozás) célja a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok tagállamok közötti kézbesítés céljából történő továbbításának javítása és felgyorsítása. A rendelet 2022. július 1-jével az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe lépett.

A decentralizált informatikai rendszert mint a kérelmek, formanyomtatványok és egyéb levelezés továbbítására és fogadására szolgáló kötelező kapcsolattartási módot azonban csak 2025. május 1-jétől (a 25. cikkben említett végrehajtási jogi aktus hatálybalépését követő hároméves időszakot követő hónap első napjától) kell majd alkalmazni (további részletekért lásd az (EU) 2020/1784 rendelet 37. cikkét)).

A rendelet az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó, ideértve Dániát is, amely az Európai Közösséggel kötött párhuzamos megállapodáson alapuló nyilatkozatban erősítette meg szándékát a rendeletben foglaltak alkalmazására.

A rendelet különböző módokat határoz meg az iratok továbbítására és kézbesítésére: továbbítás áttevő és átvevő intézményeken keresztül, konzuli vagy diplomáciai úton történő továbbítás, postai szolgáltatások útján történő kézbesítés, elektronikus kézbesítés és közvetlen kézbesítés.

Az áttevő intézmények más tagállamba kézbesítendő bírósági és bíróságon kívüli iratok továbbítására rendelkeznek hatáskörrel. Az átvevő intézmények más tagállamba kézbesítendő bírósági és bíróságon kívüli iratok átvételére rendelkeznek hatáskörrel A központi szerv felelős az áttevő intézmények tájékoztatásáért, valamint a kézbesítendő iratok továbbítása során felmerülő nehézségekre megoldások kereséséért.

A rendelet tizenkét formanyomtatványról rendelkezik.

Az európai igazságügyi portál a rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkkal és a nyomtatványok kitöltését segítő, felhasználóbarát eszközzel áll az Ön rendelkezésére.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó linkek

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről

A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i hágai egyezmény


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Iratok kézbesítése


*kötelező választás
Utolsó frissítés: 22/02/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.