Iratkézbesítés (átdolgozás)

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Horvátország

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A külföldre történő iratkézbesítésre illetékes horvát áttevő intézmények a következők:

– bírósági iratok esetében a kézbesítésért felelős bíróság;

– bíróságon kívüli iratok kézbesítése esetén az a városi bíróság (općinski sud), amelynek az illetékességi területén a külföldre történő kézbesítést kérő szerv vagy személy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy székhelye található;

– a közjegyző által tanúsított vagy kiállított iratok esetében az a városi bíróság, amelynek az illetékességi területén a közjegyző működik.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Az iratok kézbesítésére illetékes áttevő hatóság Horvátországban az a városi bíróság, amely illetékességi területén belül az iratot kézbesíteni kell.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az iratokat e-mailben és postai úton fogadják.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványt angol nyelven is ki lehet tölteni.

4. cikk – Központi szerv

A Horvát Köztársaság Igazságügyi és Közigazgatási Minisztériuma (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 371 40 00

Weboldal: https://mpu.gov.hr/

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

Horvátország a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint jogsegélyt nyújt a területén a címkeresési kérelmek esetében, azaz kijelöli azon hatóságokat, amelyekhez az áttevő hatóságok a kézbesítés címzettje címének megállapítása iránti megkereséseiket küldhetik.

Az áttevő hatóságok a kézbesítés címzettje címének megállapítása iránti megkereséseiket a következő címre küldhetik:

A Horvát Köztársaság Belügyminisztériuma (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)

Bevándorlási, Állampolgársági és Közigazgatási Ügyek Igazgatósága (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Zagreb

E-mail: prijavnistvo@mup.hr

A horvát átvevő intézmények saját kezdeményezésre terjesztenek elő a címre vonatkozó adatszolgáltatás iránti megkeresést a lakcímnyilvántartásokhoz vagy más adatbázisokhoz azokban az esetekben, amikor a kézbesítési kérelemben megadott cím helytelen.

8. cikk – Iratok továbbítása

Az I. mellékletben szereplő „A” formanyomtatványt angol nyelven is ki lehet tölteni.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazandó.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Nem alkalmazandó.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az I. mellékletben szereplő „K” formanyomtatványt angol nyelven is ki lehet tölteni.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A nemzeti jogban nem alkalmazandó.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Horvátország ellenzi a bírósági iratok diplomáciai vagy konzuli képviselet általi kézbesítését az ország területén, kivéve, ha az iratok azon tagállam állampolgárai részére kézbesítendők, amelyből az iratok származnak.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Nem alkalmazandó.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

A polgári perrendtartás szerint az iratokat postai úton vagy kijelölt bírósági tisztviselő, azaz a bíróság alkalmazottja, illetékes közigazgatási hatóság, vagy közjegyző útján kell kézbesíteni, illetve közvetlenül a bíróságon, vagy elektronikus úton a törvénynek megfelelően. Azon fél kérelmére tekintettel, aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja a felmerült költségek viselését, a bíróság fellebbezéssel nem megtámadható határozattal elrendelheti egy közjegyző iratkézbesítéssel való megbízását. Ebben az esetben a bíróság az iratot egy speciális borítékba teszi a határozatával együtt, amelyet a közjegyző fog átadni e félnek.

Ezért a bírósági eljárásban érdekelt személy kérésére Horvátországban az illetékes közjegyző közvetlenül kézbesítheti az iratokat.

A közjegyző nem köteles az iratot kézbesíteni, amennyiben a cselekmény elvégzésének költségei nem kerültek előzetesen kiegyenlítésre. A fél a költségeket előzetesen fizeti meg közvetlenül a közjegyző számlájára.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

A mentesítésre irányuló kérelem nem elfogadható, amennyiben a határozat meghozatalától számítva több mint egy év telt el.

A horvát bíróságok határozatot hozhatnak, ha a 22. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

A Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között 1994. február 7-én kelt megállapodás a polgári és büntetőügyekben nyújtott jogsegélyről.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Horvátországnak nem áll módjában a rendeletben előírt határidőnél korábban üzembe helyezni a decentralizált informatikai rendszert.

Utolsó frissítés: 06/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.