Iratkézbesítés (átdolgozás)

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A Ciprusi Köztársaság illetékes hatósága a bírósági vagy bíróságon kívüli iratok más tagállamban történő kézbesítése céljából való továbbítása esetén (a továbbiakban: áttevő hatóság) az Igazságügyért és Közrendért Felelős Minisztérium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

A Ciprusi Köztársaság illetékes hatósága a bírósági vagy bíróságon kívüli iratok más tagállamból való fogadása esetén (a továbbiakban: átvevő hatóság) az Igazságügyért és Közrendért Felelős Minisztérium, amelynek illetékessége Ciprus egész területére kiterjed.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

A rendelet 5. cikke szerinti, a rendszerben fellépő műszaki probléma vagy zavar esetén, illetve kivételes körülmények között az iratokat e-mailben is meg lehet küldeni.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Az I. mellékletben található formanyomtatványokat görög és angol nyelven fogadják el.

4. cikk – Központi szerv

A Ciprusi Köztársaságban a központi hatóság az Igazságügyért és Közrendért Felelős Minisztérium, amelynek illetékessége Ciprus egész területére kiterjed. A központi hatóság címe:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

Ciprus biztosítja a rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában leírt segítséget a címkeresési kérelmek esetén, azaz kijelöl egyes hatóságokat, amelyhez az áttevő intézmények a kézbesítés címzettje címének meghatározásával kapcsolatos kéréseket intézhetik.

A fent hivatkozott áttevő hatóság az Igazságügyért és Közrendért Felelős Minisztérium, mint központi hatóság, amely címkeresési kérelmek esetén felveszi a kijelölt hatóságokkal a kapcsolatot.

A központi hatóság címe:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

A hatóságok saját kezdeményezésre nem nyújtanak be kérelmet adatbázisokhoz a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében.

8. cikk – Iratok továbbítása

Az I. mellékletben található „A” formanyomtatványt görög és angol nyelven fogadják el.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazandó. Az I. mellékletben található „L” formanyomtatványt nem fordítják le harmadik ország nyelvére.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A ciprusi jogrendszer nem rendelkezik a kézbesítési határidőről. Mindazonáltal, amennyiben az iratokat egy bíróság előtt folyamatban lévő ügyben kézbesítik, a bíróság megszabhatja a kézbesítésre nyitva álló időt.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az I. mellékletben található „K” formanyomtatványt görög és angol nyelven fogadják el.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Minden egyes iratkézbesítésért (Aítima Epídosis Engráfon) 21,00 EUR díj fizetendő.

A díjat banki átutalással kell megfizetni a következő bankszámlára:

Bankszámla: 6001017 – Igazságügyi és Közrendi Minisztérium

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

A fenti eljárást kell minden kézbesítési kérelem esetén követni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy azon kérelmeket, amelyekhez nem csatolták a jogszabályban előírt díj megfizetését igazoló banki elismervényt, nem dolgozzák fel.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

A Ciprusi Köztársaság ellenzi az iratok 17. cikk (1) bekezdése szerinti kézbesítését a területén, kivéve, ha az iratok azon tagállam állampolgárai részére kézbesítendők, ahonnan az irat származik.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Hamarosan meghatározandó.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Az ilyen kézbesítést magánvégrehajtók (idiótes epidótes) végzik.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Hamarosan meghatározandó.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Ciprus részese a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i hágai egyezménynek.

Nem szándékozik a rendelet 29. cikke (2) bekezdése szerinti megállapodásokat vagy egyezméneket kötni.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Ciprus nem szándékozik az előírtnál korábban használni a decentralizált informatikai rendszert.

Utolsó frissítés: 16/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.