Iratkézbesítés (átdolgozás)

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

Bíróságok.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

A járásbíróságok (okresní soudy) (Prágában: obvodní soudy, Brnoban: Městský soud).

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az iratok fogadására alkalmas eszközök:

  • postai szolgáltatás végzésére jogosult által;
  • faxon;
  • e-mailben.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelv a cseh, a szlovák vagy az angol.

4. cikk – Központi szerv

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravedlnosti)

Nemzetközi Polgári Jogi Főosztály

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefonszám: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

  • 7. cikk, (1) bekezdés, a) pont

A járásbíróság (okresní soud) (Prágában: obvodní soud, Brnoban: Městský soud), amelynek illetékességi területén található a kézbesítés címzettjének utolsó ismert címe – amennyiben ez az információ rendelkezésre áll –, vagy adott esetben az a járásbíróság, amelynek illetékességi területén a kézbesítendő személy a rendelkezésre álló információk szerint tartózkodik.

  • 7. cikk, (2) bekezdés, c) pont

Ha a kérelem tartalmazza a címzett címét, amelyen a kézbesítés sikertelen volt, a bíróság lekérdezi a vonatkozó információs rendszert annak érdekében, hogy megállapítsa a természetes személy állandó lakóhelyének címét, a természetes személynek minősülő vállalkozó telephelyét, valamint jogi személy esetében a létesítő okirat szerinti székhely vagy a megfelelő nyilvántartásba bejegyzett szervezeti egység címét.

A bíróság azt is vizsgálja, hogy a címzett rendelkezik-e a Cseh Köztársaságban nyilvántartásba vett adatközlési e-mail-címmel; amennyiben a címzett rendelkezik nyilvántartásba vett adatközlési e-mail-címmel, a bíróság a nyilvános adathálózaton keresztül csak az adatközlési e-mail-címre kézbesíti az iratokat. Az adatközlési e-mail-cím létrehozása csak a jogi személyek számára kötelező (2023. január 1-jétől pedig a természetes személy vállalkozók számára is). Azon természetes személyek esetében, akik nem folytatnak üzleti tevékenységet, ez nem kötelező.

8. cikk – Iratok továbbítása

A Cseh Köztársaság a cseh mellett elfogadja a szlovák vagy angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat is.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazandó.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A Cseh Köztársaságban nincsenek az iratkézbesítésre vonatkozóan előírt ilyen határidők.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A Cseh Köztársaság a cseh mellett elfogadja a szlovák vagy angol nyelven kitöltött kézbesítési igazolásokat is.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A kézbesítés a Cseh Köztársaságban díjmentes.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

A Cseh Köztársaság kijelenti, hogy nem ellenzi az ilyen kézbesítést a területén.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Az e-mailben küldött kézbesítési igazolást minősített elektronikus aláírási tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással vagy minősített elektronikus aláírással kell aláírni.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

A Cseh Köztársaság kijelenti, hogy a cseh jog nem teszi lehetővé az ilyen kézbesítést a területén.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

  • 22. cikk, (2) bekezdés

A 22. cikkének (1) bekezdésétől eltérően, ha a 22. cikk (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül, a Cseh Köztársaság bíróságai ítéletet hozhatnak akkor is, ha a kézbesítési vagy átadási igazolást nem kapták kézhez.

  • 22. cikk, (4) bekezdés

A Cseh Köztársaságban nincs ilyen határidő.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Nem alkalmazandó.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 03/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.