Iratkézbesítés (átdolgozás)

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

Az áttevő intézmények Franciaországban az igazságügyi biztosok (2022. július 1-jétől a bírósági végrehajtók új neve) és a bírósági hivatalok.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Franciaországban az átvevő intézmények az igazságügyi biztosok.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az átvétel történhet: postai úton.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Franciaország az I. mellékletben található szabványos formanyomtatvány kitöltéséhez a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: angol, német, olasz, spanyol.

4. cikk – Központi szerv

A központi szerv a kölcsönös segítségnyújtási, nemzetközi magánjogi és uniós jogi főosztály (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Cím:

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Polgári és Igazságügyi Igazgatóság)

Département de l'entraide, du droit international privé et européen (Kölcsönös segítségnyújtási, nemzetközi magánjogi és uniós jogi főosztály)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Nyelvismeret: francia és angol.

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

Franciaországban nincs illetékes hatóság címkeresésre (7. cikk (1) bekezdés a) pont) vagy népesség-nyilvántartásra (7. cikk (1) bekezdés b) pont).

A 7. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint felkérjük a kérelmezőket, hogy tekintsék meg a következő információs webhelyeket:

  • Magánszemély címének kereséséhez:

– közszolgáltatás

Weboldal: https://www.service-public.fr/

– telefonkönyv

Weboldal: https://annuairepagesblanches.org/

  • Cég címének kereséséhez:

– Infogreffe

Weboldal: https://www.infogreffe.fr/

– INPI

Weboldal: https://www.inpi.fr/

A keresetlevelek és a végrehajtható okiratok tekintetében a kérelmezők a címzett utolsó ismert lakóhelye szerinti fellebbviteli bíróság illetékes igazságügyi biztosaival is konzultálhatnak.

Az igazságügyi biztosokról minden információ beszerezhető az Igazságügyi Tisztviselők Országos Kamarájánál:

Tel.: +33149701290

E-mail: cnhj@huissier-justice.fr Weboldal: http://www.huissier-justice.fr/

A (7) cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint Franciaország nem jelöl ki olyan hatóságokat, amelyekhez a címkeresési kérelmet be kell nyújtani.

8. cikk – Iratok továbbítása

Franciaország az I. mellékletben található „A” jelű formanyomtatvány kitöltéséhez a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: angol, német, olasz, spanyol.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazandó.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A francia jogban általában nincs előírt határidő az ítéletek kézbesítésére.

Mindazonáltal a fél távollétében hozott vagy az ellentmondásosnak ítélt határozatok semmisek, ha azokat keltezésüktől számított hat hónapon belül nem közölték (a polgári perrendtartás 478. cikke). Szükség esetén az eljárás új idézéssel újból megindítható, ha az eljárás nem évült el.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Franciaország az I. mellékletben található „K” jelű formanyomtatvány kitöltéséhez a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: angol, német, olasz, spanyol.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A bírósági végrehajtó (huissier de justice) általi kézbesítés rögzített díja 48,36 euró (2020. február 28-i rendelet [arrêté]). Ezt a díjat az iratok átadásakor kell megfizetni, kivéve, ha a kérelmezőt költségmentesség illeti meg.

A tengerentúli megyékben kézbesítendő iratok esetében a kereskedelmi törvénykönyv A444-10. cikke szerint a díj az alábbiak szerint emelkedik:

  1. 30%-kal Wallis és Futuna, Saint Pierre és Miquelon és Mayotte esetében (azaz 62,87 euró);
  2. 29%-kal Guadeloupe és Martinique megyében (azaz 62,38 euró);
  3. 27%-kal Guyane megyében (azaz 61,42 euró);
  4. 37%-kal Réunion megyében (azaz 66,25 euró).

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Franciaország ellenzi saját területén annak lehetőségét, hogy másik tagállam francia felségterületen diplomáciai vagy konzuli képviseletein keresztül bírósági iratokat kézbesítsen, kivéve, ha az irat címzettje az áttevő tagállam állampolgára.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

A nemzeti jog nem teszi lehetővé az iratok egyszerű e-mailben történő kézbesítését, azonban a 19. cikk (2) bekezdése értelmében Franciaország elfogadja az elektronikus kézbesítést a következő további feltételekkel:

– az alkalmazott eljárásnak garantálnia kell az elektronikus kommunikációban részt vevő felek azonosításának megbízhatóságát, a küldött iratok sértetlenségét, az adatcsere biztonságát és titkosságát, a továbbított adatok tárolását, és véglegesen meg kell határoznia a feladás és a rendelkezésre bocsátás vagy a címzett általi kézhezvétel napját (a polgári perrendtartás 748-6. cikke),

– az érvényességhez a kézbesítési iratnak tartalmaznia kell a címzett elektronikus kézbesítéshez való hozzájárulását (a polgári perrendtartás 662-1. cikke), valamint azt a dátumot és időpontot, amikor az irat címzettje arról tudomást szerzett (a polgári perrendtartás 663. cikke).

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Franciaország nem ellenzi a 20. cikk (1) bekezdésében foglalt közvetlen kézbesítés lehetőségét. Az említett közvetlen kézbesítést engedélyezni kell, ha azt az igazságügyi biztosok és a bírósági hivatalok végzik, amennyiben ezt a feladatot a nemzeti jog kifejezetten ezekre ruházza.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Ha a keresetlevelet vagy azzal egyenértékű iratot egy másik tagállamnak kellett továbbítani e rendelet szerinti kézbesítés céljából, és az alperes nem jelent meg, a határozat nem hozható meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesüléséig.

Az (1) bekezdés rendelkezései ellenére francia bíró határozatot hozhat, ha a (2) bekezdésben meghatározott valamennyi feltétel teljesül.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

A polgári eljárásról szóló 1954. március 1‑jei egyezmény

A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló 1965. november 15-i egyezmény

A Francia Köztársaság és Németország által 1961. május 6-án aláírt megállapodás a polgári eljárásról szóló 1954. március 1‑jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről

Az 1960. augusztus 23-i és 30-i levélváltással módosított 1956. március 1-jei egyezmény a Franciaország és Belgium között a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről

A Francia Köztársaság kormánya és a Lengyel Népköztársaság kormánya közötti 1967. április 5-i megállapodás a polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről

Az 1922. február 2-i egyezmény a Franciaországban és az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező személyek közötti eljárások alakiságainak megkönnyítéséről

A Francia Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság által 1969. október 29-én Belgrádban aláírt megállapodás a polgári eljárásról szóló 1954. március 1‑jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről

A Francia Köztársaság és a Román Szocialista Köztársaság által 1974. november 5-én Párizsban megkötött egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtott jogsegélyről

A polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei Hágai Egyezményhez csatolt, a Francia Köztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1979. február 27-én Bécsben megkötött kiegészítő egyezmény a kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről

A Francia Köztársaság és a Magyar Népköztársaság által 1980. július 31-én Budapesten megkötött egyezmény a polgári és a családjogi ügyekben nyújtott jogsegélyről és a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

A Francia Köztársaság kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya által 1984. május 10-én megkötött egyezmény a polgári, családjogi és kereskedelmi ügyekben nyújtott jogsegélyről és a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

A Francia Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya által 1989. január 18-án Szófiában megkötött egyezmény a polgári ügyekben nyújtott jogsegélyről

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nincs adat.

Utolsó frissítés: 01/12/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.