Iratkézbesítés (átdolgozás)

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Görögország

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A másik tagállamban kézbesítendő bírósági vagy bíróságon kívüli iratok továbbítására kijelölt illetékes hatóságok (a továbbiakban: áttevő intézmények) a) a Legfelsőbb Bíróság, b) a fellebbviteli bíróságok és c) az elsőfokú bíróságok mellett működő ügyészségek.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

A másik tagállamból származó bírósági vagy bíróságon kívüli iratok átvételére kijelölt illetékes hatóságok (a továbbiakban: átvevő intézmények) az elsőfokú bíróságok mellett működő helyi ügyészségek.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az iratok átvételére rendelkezésre álló módok: postai út.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány a görögön kívül angol vagy francia nyelven is kitölthető.

4. cikk – Központi szerv

A központi szerv az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya (postacím: Leoforos Mesogeion 96, irányítószám 11527, kapcsolattartó személy: Georgios Kouvelas, Tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail-cím: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A 7. cikknek megfelelően Görögország a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett segítséget nyújtja azon személy címének a meghatározásához, akinek a részére a bírósági vagy bíróságon kívüli iratot kézbesíteni kell.

Az athéni, szaloniki, pireuszi és kalkidai elsőfokú bíróságokon működő ügyészségek azok a kijelölt hatóságok, amelyekhez más tagállamok áttevő intézményei azon személy címének meghatározására irányuló megkereséseket intézhetnek, aki részére a bírósági vagy bíróságon kívüli irat kézbesítendő. A címet olyan adatbázisok használatával ellenőrzik, amelyekhez a fent említett ügyészségek hozzáférési joggal rendelkeznek.

A kijelölt hatóságok elérhetőségei a következők:

Az athéni elsőfokú bíróság mellett működő ügyészség (Eisangelía Protodikón Athinón)

Former Evelpidon School, Evelpidon St., building 16, 10167 Athens

E-mail: diksyn@eispa.gr

A szaloniki elsőfokú bíróság mellett működő ügyészség (Eisangelía Protodikón Thessaloníkis)

26is Oktovriou 3, 54626 Thessaloniki

E-mail: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

A pireuszi elsőfokú bíróság mellett működő ügyészség (Eisangelía Protodikón Peiraiá)

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Piraeus

E-mail: dioikitiko@eispp.gr

A kalkidai elsőfokú bíróság mellett működő ügyészség (Eisangelía Protodikón Chalkídas)

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Chalkida,

E-mail: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr

A 7. cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban Görögország kijelenti, hogy a megkeresett tagállam hatóságai saját kezdeményezésükre megkeresést nyújtanak be a természetes vagy jogi személyek címére vonatkozó információkat tartalmazó adatbázisokkal rendelkező szolgálatokhoz azokban az esetekben, amikor a kézbesítési kérelemben feltüntetett cím nem helytálló.

A fenti négy legnagyobb város elsőfokú bíróságai mellett működő ügyészségek a tervek szerint 2024. április végétől digitális hozzáféréssel rendelkeznek a címekre vonatkozó információkat tartalmazó adatbázisokhoz. Görögország egyéb (földrajzilag korlátozott) területe esetében a digitalizáció folyamatban van, és kellő időben tájékoztatni fognak a működés kezdetét illetően.

8. cikk – Iratok továbbítása

Az I. mellékletben meghatározott „A” jelű formanyomtatvány a görögön kívül angol vagy francia nyelven is kitölthető.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazható Görögországban, mivel Görögország nem fordítja le az I. mellékletben szereplő „L” jelű formanyomtatványt harmadik ország nyelvére.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Rendes eljárásban a kézbesítésnek a kereset benyújtásától számított 60 (hatvan) naptári napon belül kell megtörténnie.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az I. mellékletben meghatározott „K” jelű formanyomtatvány a görögön kívül angol vagy francia nyelven is kitölthető.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A kézbesítés költsége 50 eurós rögzített díj, amelyet banki átutalással kell megfizetni a „Görög Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztériumnak” a következő bankszámlára: Görög Nemzeti Bank, bankszámlaszám: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, Swift kód: BNGRGRAA.

Minden kézbesítés iránti kérelemhez a leírt módszert kell használni. Azok a kérelmek, amelyekhez nem csatolták a szükséges banki fizetési elismervényt, feldolgozás nélkül visszaküldésre kerülnek.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Görögország ellenzi a bírósági iratok felségterületén diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselő általi közvetlen kézbesítését, kivéve, ha az iratok az áttevő tagállam állampolgárai részére kézbesítendők.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Görögország jelenleg nem kíván olyan további feltételeket közölni a Bizottsággal, amelyek mellett elfogadja az (1) bekezdés b) pontjában említett elektronikus kézbesítést.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Görögországnak nincsenek fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy a bírósági iratok kézbesítése közvetlenül bírósági végrehajtón keresztül történjen.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

A (4) bekezdésben említett, mentesítés iránti kérelem az ítélet keltétől számított legfeljebb egy éven belül nyújtható be.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Ez a rendelet elsőbbséget élvez az alábbi kétoldalú egyezményekben foglalt egyéb rendelkezésekkel szemben, amelyekben a Görög Köztársaság szerződő állam:

– Görögország és Németország közötti, 1938. május 11-i egyezmény a polgári és kereskedelmi jogi ügyekben nyújtott kölcsönös jogsegélyről (1432/1938. sz. rendkívüli törvény – Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 399/1938. sz.),

– a 4009/1959. számú törvényerejű rendelettel ratifikált, Görögország és Jugoszlávia közötti, 1959. június 18-i egyezmény a kölcsönös igazságügyi kapcsolatokról (Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 238. szám, 1959. 11. 5.),

– az 1965. december 6-án Athénban aláírt egyezmény a Görög Királyság és az Osztrák Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jog területén a kölcsönös jogsegélyről (137/1969. sz. törvényerejű rendelet – Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 45/1969. sz.),

– az 1972. október 19-én Bukarestben aláírt egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről (429/1974. sz. törvényerejű rendelet – Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 178/1974. sz.),

– az 1976. április 10-én Athénban aláírt egyezmény a Bolgár Népköztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről (841/1978. sz. törvény – Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 228/1978. sz.),

– az 1979. október 8-án Budapesten aláírt egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és büntetőügyekben nyújtott jogsegélyről (1149/1981. sz. törvény – Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 117/1981. sz.),

– az 1979. október 24-én Athénban aláírt egyezmény a Lengyel Népköztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről (1184/1981. sz. törvény – Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 198/1981. sz.),

– a Görög Köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a polgári és büntetőügyekben történő jogsegélyről szóló, 1980. október 22-én Athénban aláírt, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Görögország között jelenleg is hatályos egyezmény (1323/1983. sz. törvény – Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 8/1983. sz.),

– a Ciprusi Köztársaság és a Görög Köztársaság között 1984 március 5-én Nicosiában aláírt egyezmény a jogi együttműködésről a polgári jogi, családjogi, kereskedelmi jogi és büntetőügyekben (1548/1985. sz. törvény – Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 95/1985. sz.).

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Görögország nem kívánja a decentralizált rendszert az e rendeletben előírtnál korábban működtetni.

Utolsó frissítés: 14/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.