Iratkézbesítés (átdolgozás)

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

Írországban 2019. április 15. óta az áttevő intézmény a castlebar-i (Mayo megye) bíróság hivatala.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

A 2019. április 15-e előtt benyújtott kézbesítés iránti megkeresésekkel kapcsolatos kérdésekkel ahhoz a hivatalhoz kell fordulni, amely a megkeresést küldte. A hivatalok listája ezen a linken érhető el:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Írországban 2019. április 15. óta az átvevő intézmény a castlebar-i (Mayo megye) bíróság hivatala. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

A 2019. április 15-e előtt benyújtott kézbesítés iránti megkeresésekkel kapcsolatos kérdésekkel ahhoz a hivatalhoz kell fordulni, amelyhez a megkeresést intézték. A hivatalokhoz vezető hivatkozás:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az iratok fogadására alkalmas eszközök: Az iratok postai úton vagy szolgáltató útján, például expressz kézbesítési szolgáltatás igénybevételével továbbíthatók.

Adminisztratív célú közleményeket e-mailben is lehet küldeni.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatványok kitöltéséhez használható nyelv az ír vagy az angol.

4. cikk – Központi szerv

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Írország

A közleményeket angol vagy ír nyelven, a High Court központi irodájának postai úton, vagy faxon a (353-1) 872 56 69 számra lehet küldeni. A High Court központi irodájával telefonon is kapcsolatba lehet lépni a (353-1) 888 60 00 számon.

Területi illetékesség: Nemzeti

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

Az ír jogrendszer nem nyújt segítséget azon fél felkutatásához, akinek az iratokat kézbesíteni kell, mivel a kézbesítést kérő félnek joga és kötelessége az eljárást lefolytatni, ideértve a másik fél tartózkodási helyének meghatározását is. Ha a fél a törvényben előírt módon nem tudja teljesíteni a kézbesítést, a bíróság – amennyiben meggyőződött arról, hogy ez helyénvaló – elrendelheti a helyettesítő kézbesítést.

Írország nem alkalmazza a 7. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontját, és a bíróságok nem járnak el hivatalból a peres fél címének megállapítása érdekében.

A felek tartózkodási helyének meghatározásához a következő módok lehetnek hasznosak:

Ha van telefonszáma, de nincs hozzá tartozó címe, a következők lehetnek hasznosak:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

A Cégnyilvántartás az európai cégnyilvántartás írországi tagja. A Cégnyilvántartás az ír vállalatokra és cégnevekre vonatkozó, jogszabályban előírt nyilvános információk központi adattára.

A Karitatív Nyilvántartás, Írország jótékonysági szervezetekkel foglalkozó nemzeti szabályozó hatósága itt érhető el: https://www.charitiesregulator.ie/en

Az írországi születésekre, halvaszületésekre, örökbefogadásokra, házasságkötésekre, élettársi kapcsolatokra és elhalálozásokra vonatkozó adatok központi adattára, a Népességnyilvántartó Hivatal (GRO) itt található: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Olyan vállalatok, mint többek között, de nem kizárólag a https://www.myvehicle.ie/ és a https://www.theaa.ie/car-history-check/, segíthetnek megtalálni a címet, ha Ön rendelkezik egy gépjármű-nyilvántartási számmal – ezekért díjat kell fizetni.

Használja a közösségi médiát – sok magánszemély feltünteti címét, telefonszámát vagy a munkáltatójára vonatkozó információkat a közösségi médiában.

Fizessen a személy felkutatásáért – számos online szolgáltatást igénybevehet, amelyek alacsony díj ellenében segítenek megtalálni egy személyt.

Címért vagy továbbítási címért forduljon a postahivatalhoz.

Vegye fontolóra egy magánnyomozó szolgáltatásainak igénybevételét vagy az idézést.

8. cikk – Iratok továbbítása

Nincs.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nincs.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Az e bekezdésben foglalt rendelkezések az ír jogban nem alkalmazandók.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Nincs.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Amennyiben a 11. cikk (2) bekezdése, vagy a 15. cikk szerinti személyes kézbesítést kértek, azt jogi iroda, magánnyomozó vagy ügyvéd hajtja végre a felek által kialkudott díj ellenében, amelynek összege általában 70–100 EUR.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Írország ezt nem ellenzi.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Nincs.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Nincs akadálya annak, hogy a bírósági eljárásban érdekelt személyek közvetlenül a megkeresett tagállam illetékes tisztviselőin keresztül kézbesítsék a bírósági iratokat. Írországban ezek közé tartoznak a jogtanácsosok és az idézést kézbesítő szerverek.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Az írországi bíróságok az (1) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül akkor is hozhatnak határozatot, ha nem kaptak igazolást a kézbesítésről vagy az átadásról, amennyiben a (2) bekezdésben előírt feltételek mindegyike teljesül.

A 22. cikk (4) bekezdésével összefüggésben a bíróságnak kell arról meggyőződnie, hogy a mentesítésre irányuló kérelmet az alperes a határozatról való tudomásszerzést követő észszerű határidőn belül nyújtotta be.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Nincs.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 13/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.