Iratkézbesítés (átdolgozás)

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Málta

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

Az Államügyész Hivatala
Cím: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Az Államügyész Hivatala
Cím: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Ajánlott levélpostai küldemény. Az eredeti iratokat az 1. melléklettel és a banki elismervénnyel együtt postai úton kell megküldeni. Ezek másolatait előzetesen meg lehet küldeni elektronikus levélben.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Máltai és angol.

4. cikk – Központi szerv

Az Államügyész Hivatala
Cím: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Földrajzi illetékességi területek: Málta és Gozo

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

7. cikk, (1) bekezdés, c) pont – A jogi személyek bejegyzett címe megtalálható a máltai Cégnyilvántartás honlapján található nyilvántartásban, amelyben online keresés végezhető, a következő címen:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Az online rendszer lehetővé teszi, hogy bármely természetes személy, aki tájékozódni kíván cégekkel, alapítványokkal és szervezetekkel kapcsolatban, hozzáférjen a nyilvántartáshoz. A nyilvántartásban található információk ingyenesen elérhető, általános (közérdekű) információk, köztük a cégek neve és nyilvántartási számuk, bejegyzett székhelyük, létesítésük napja stb. Bárki rákereshet egy cégre a nyilvántartási száma vagy neve, illetve nevének részlete alapján.

A természetes személyek címét illetően a külföldi áttevő hatóság a kézbesítési cím megállapítása iránti megkeresést küldhet a máltai átvevő hatósághoz a következő e-mail-címre: info@stateadvocate.mt
Az ilyen megkeresésekben fel kell tüntetni a kézbesítés címzettjének személyazonosító számát, vezeték és keresztnevét.

A máltai átvevő hatóság saját kezdeményezésre i. nem nyújt be címkeresési kérelmet, és ii. nem nyújt ilyen segítséget.

8. cikk – Iratok továbbítása

Máltai és angol.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

A rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott értesítés az I. melléklet L. formanyomtatványának harmadik ország nyelvére történő fordításával kapcsolatban nem alkalmazandó Málta esetében.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A 33. cikk (1) bekezdésében – a 12. cikk (5) bekezdésére és a 13. cikk (2) bekezdésére történő utalással – hivatkozott értesítés nem alkalmazandó Málta esetében, mert a nemzeti jog nem rendelkezik ilyen konkrét időszakról.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Máltai és angol.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A máltai törvények értelmében az egységes díj minden egyes Máltán kézbesítendő irat esetében 50 euró. A fizetési bizonylatot csatolni kell a kézbesítési kérelemhez. Az iratokat feldolgozás nélkül visszaküldik, amennyiben a kézbesítési kérelemhez nem csatolták a banki elismervényt a fizetést követően. A díj banki átutalás útján az Államügyész Hivatalának fizetendő a következő bankszámlára:

A bank megnevezése: Máltai Központi Bank

A számla elnevezése: AG Office – Receipt of Service Documents (Főügyészség – Iratkézbesítési elismervények)

Számlaszám: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kód: MALTMTMT

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Málta ellenzi az iratok diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők általi kézbesítését.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Nem alkalmazandó.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Az Államügyész Hivatala, a bírósági kézbesítési hivatallal közösen.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Nem lehetséges, mert szükség van az értesítés igazolására. Amennyiben azonban olyan személy ellen születik elmarasztaló határozat, akit előzőleg a bíróság nem megfelelően idézett be meghallgatásra, ez a személy a határozat keltétől számított három hónapon belül az ügy újratárgyalását kérheti.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Nem alkalmazandó.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.
Utolsó frissítés: 13/07/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.