Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
  Swipe to change

  Iratkézbesítés (átdolgozás)

  Lengyelország

  Tartalomszolgáltató:
  Lengyelország

  ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

  A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

  Lengyelország

  Iratok kézbesítése


  *kötelező választás

  3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

  Az eljárást lefolytató bíróság (járásbíróság [sąd rejonowy], törvényszék [sąd okręgowy] vagy fellebbviteli bíróság [sąd apelacyjny], vagy a Legfelsőbb Bíróság [Sąd Najwyższy]).

  3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

  Az a járásbíróság, amelynek illetékességi területén az iratot kézbesíteni kell.

  A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

  Az iratok kézbesítése postai úton történhet.

  A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

  A formanyomtatványok a lengyelen kívül angol vagy német nyelven is kitölthetők.

  4. cikk – Központi szerv

  Igazságügyi Minisztérium, Nemzetközi Együttműködési és Emberi Jogi Főosztály

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varsó, tel.: +48 22 23 90 870

  e-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

  A cím meghatározását segítő részletes információk a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján, az (1) bekezdés c) pontjával összefüggésben értelmezve

  Lakcím természetes személyek esetében:

  az a szervezet, amelynek jogos érdeke fűződik egy olyan személy lakcímének ellenőrzéséhez, akinek a részére iratot kell kézbesíteni, a település vagy város polgármesteréhez fordulhat az illető lakcímére vonatkozó tájékoztatásért. Az adat kérelem benyújtásával szerezhető be. A kérelem csak egy önkormányzati hatósághoz nyújtható be, és azért 31 PLN díjat kell fizetni (azon önkormányzati hatóság számlájára, amelyhez a kérelmet benyújtják); a befizetést igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell. A kérelmezőnek igazolnia kell azt a jogos érdekét is, amelynek alapján a nyilvántartás adatait számára hozzáférhetővé kell tenni. Ez az érdek egy meghatározott eljárási kötelezettséget megállapító okirattal (pl. per, végrehajtói levél, szerződés) igazolható.

  Vállalkozások (közkereseti, betéti vagy befektetési betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok vagy részvénytársaságok, szövetkezetek, állami tulajdonú vállalkozások, K+F-szervezetek, külföldi vállalkozások és fióktelepeik, valamint kölcsönös önsegélyező társaságok) címe:

  ezek elérhetőek az Országos Bírósági Nyilvántartás (Krajowy Rejestr Sądowy) internetes nyilvántartásában. A nyilvántartás vezetése a nyilvánosság elvei szerint történik (azaz a nyilvántartásban szereplő adatokba mindenki jogosult betekinteni).

  Az online elérhető információk az alábbi linkeken érhetők el:

  A gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek adatait a Központi Cégnyilvántartás gyűjti (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), amely mindenki előtt nyitva áll.

  A 7. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett információk

  A kérelmet fogadó hatóság (a lengyelországi átvevő intézmény) nem köteles a szóban forgó nyilvántartásoktól a cím meghatározását kérni – és általában nem is kéri –, ha az átvevő intézmény által megjelölt cím helytelennek bizonyul. A gyakorlatban – ha a hatóság indokoltnak tartja – vizsgálhatja, hogy a címben nincs-e nyilvánvaló hiba, vagy ha az áttevő intézmény jelzi, hogy a címet nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásból vették, ellenőrizheti, hogy a cím a nyilvántartásban szereplő adatok szerint aktuális-e.

  8. cikk – Iratok továbbítása

  A formanyomtatvány a lengyelen kívül angol vagy német nyelven is kitölthetők.

  12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

  Nem alkalmazandó.

  13. cikk – A kézbesítés időpontja

  Nem alkalmazandó.

  14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

  A formanyomtatvány lengyel, angol vagy német nyelven tölthető ki.

  15. cikk – A kézbesítés költsége

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
  Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

  Az iratok kézbesítéséért nem számítanak fel költséget.

  17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

  Lengyelország ellenzi területén konzuli vagy diplomáciai szolgálatok általi kézbesítését, kivéve, ha azokat az iratot továbbító tagállam állampolgárának kézbesítik.

  19. cikk – Elektronikus kézbesítés

  Nem alkalmazandó.

  20. cikk – Közvetlen kézbesítés

  Lengyelország ellenzi területén az e cikkben említett kézbesítési módot.

  22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

  A határidő lejárta után egy évvel benyújtott, a mentesítés iránti kérelem csak kivételes esetekben fogadható el.

  29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

  Nem alkalmazandó.

  33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

  Nem alkalmazandó.
  Utolsó frissítés: 27/05/2024

  E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.