Iratkézbesítés (átdolgozás)

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Portugália

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

  • kerületi bíróságok (tribunais judiciais de comarca),
  • hivatalvezetők (conservadores),
  • közjegyzők (notários),
  • bírósági végrehajtók (agentes de execução), valamint
  • jogi képviselők (Mandatários Judiciais).

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

i. az illetékes kerületi bíróságon az általános ügyszak (Juízo de Competência Genérica) vagy – amennyiben van – a helyi polgári ügyszak (Juízo local cível); valamint

ii. végrehajtók (OSAE – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução [ügyvédek és végrehajtók szövetsége]).

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Postai úton.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Portugál, spanyol és angol.

4. cikk – Központi szerv

Portugáliában a központi szerv az Igazságügyi Igazgatási Főigazgatóság (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Weboldal: https://dgaj.justica.gov.pt/

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A 7. cikk (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában az áttevő intézmények a címzett címének a megállapítása iránti megkereséseiket az alábbi kijelölt hatóságokhoz intézhetik:

Portugáliában a központi szerv az Igazságügyi Igazgatási Főigazgatóság (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Weboldal: https://dgaj.justica.gov.pt/

A 7. cikk (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a különböző átvevő intézményeknél a helyzet a következő:

  • az illetékes kerületi bíróság általános ügyszaka (juízo de competência genérica) vagy – amennyiben ilyen létezik – helyi polgári ügyszaka (juízo local cível); ha a kézbesítési kérelemben megjelölt cím nem megfelelő, az iratok kézbesítése érdekében az átvevő intézmény a hazai jogvitákban hasonló esetekre vonatkozó nemzeti jogot alkalmazza, azaz a portugál polgári perrendtartás 226. és 236. cikkében meghatározott vonatkozó rendelkezéseket,
  • végrehajtók (OSAE): a kézbesítés címzettje új címének megállapítása érdekében kérelmet kell benyújtani a lakcímnyilvántartókhoz vagy egyéb adatbázisokhoz, ha ilyen nyilvántartások vagy adatbázisok léteznek.

8. cikk – Iratok továbbítása

Portugál, spanyol és angol.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Ha az I. mellékletben szereplő „L” jelű formanyomtatványt lefordítják egy harmadik ország nyelvére, azt közölni kell a Bizottsággal az európai e-igazságügyi portálon történő későbbi közzététel céljából.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A rendelet 12. cikkének (5) bekezdése és 13. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a portugál polgári törvénykönyv 323. cikke az elévülési nyugvását írja elő a kézbesítés kérelmezését követő öt nap elteltével, amennyiben az iratok kézbesítése nem a kérelmezőnek felróható okból hiúsult meg.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Portugál, spanyol és angol.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A bírósági iratok másik tagállamból való kézbesítéséért általában nem kell díjat vagy költséget fizetni, amennyiben az iratokat bíróság részére küldik meg.

Amennyiben azonban az iratokat bírósági tisztviselő vagy végrehajtó személyesen kézbesíti, a következő költségeket kell megfizetni:

1. Végrehajtók:

Az irat sikeres kézbesítése esetén: 76 euró

A kézbesítés meghiúsulása esetén (például, ha az irat címzettje nem tartózkodott a megadott címen vagy a cím nem létezik): 50,50 euró

2. Bírósági tisztviselők:

Az irat sikeres kézbesítése esetén: 51 euró

A kézbesítés meghiúsulása esetén (például, ha az irat címzettje nem tartózkodott a megadott címen vagy a cím nem létezik): nem keletkezik fizetési kötelezettség.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Portugália ellenzi saját területén annak lehetőségét, hogy másik tagállam portugál felségterületen bírósági iratokat diplomáciai vagy konzuli képviseletein keresztül kézbesítsen, kivéve, ha az irat címzettje a másik tagállam állampolgára.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Nem alkalmazandó.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Nem alkalmazandó.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

A 22. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseitől függetlenül a portugál bíróságok határozatot hozhatnak, ha az ugyanezen cikk (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül.

A 22. cikk (4) bekezdésének alkalmazásában Portugáliában a fellebbezési határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítés iránti kérelmeket a megtámadott határozat keltétől számított egy éven belül kell benyújtani. Ezen időpontot követően ilyen kérelem nem elfogadható.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

A Portugál Köztársaság és a Spanyol Királyság között 1997. november 19-én kötött megállapodás a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 02/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.