Iratkézbesítés (átdolgozás)

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Románia

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A bírósági iratokat illetően az áttevő intézmények minden esetben a román bíróságok: kerületi bíróságok, megyei bíróságok, fellebbviteli bíróságok és a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék.

A bíróságon kívüli iratokat illetően az áttevő intézmények azok a kerületi bíróságok, amelyek illetékességi területén a közjegyzők és a bírósági végrehajtók székhelye található.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Az uniós tagállamokból származó bírósági és bíróságon kívüli aktusok kézbesítése iránti kérelmek átvevő intézménye az a kerületi bíróság, amelynek illetékességi területén a címzett lakóhelye vagy székhelye található.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Posta. Fax.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Románia a román nyelven kitöltött formanyomtatványok mellett az angol és francia nyelven kitöltött formanyomtatványokat is elfogadja.

4. cikk – Központi szerv

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság

Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködési szolgálat

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel.: +40 37204 1077 Titkárság, Fax: +40 37204 1079: E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

Személyes adatok csak indokolt jogalappal adhatók ki. Indokolt jogalappal rendelkezőnek a rendőrségtől, a Honvédelmi Minisztériumtól, az Ügyészségtől, a bíróságoktól, kiskorúak vagy más védelemre jogosult személyek vonatkozásában a szociális védelmi szakintézményektől, illetve olyan természetes és jogi személyektől beérkezett személyes adatok iránti kérelmek minősülnek, akik jogos érdekét a jogalapjukat igazoló irat bizonyítja. Személyes adatot indokolt jogalap hiányában csak az érintettek kifejezett és egyértelmű előzetes hozzájárulása után lehet közölni.

A fentiek ellenére a 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja alkalmazásában a román állampolgárságú természetes személy romániai lakcímére vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet a Népességnyilvántartó és Adatbázis-kezelő Osztályhoz lehet benyújtani. (DEPABD), str. Obcina Mare No 2, Sector 6, Bukarest, E-mail: depabd@mai.gov.ro; Weboldal: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Ezen túlmenően a 7. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásában a jogi személy székhelyének címadatai online lekérhetők az Országos Cégjegyzéki Hivatal InfoCert szolgáltatásán keresztül. Az Országos Cégjegyzék Hivatal online szolgáltatási portáljának eléréséhez felhasználói fiókot kell létrehozni a Recom internetes portálon. A fiók létrehozása után a felhasználónak lehet ingyenes vagy fizetős hozzáférése, a kért szolgáltatás típusától függően. Bővebb tájékoztatás itt található.

A járásbíróság (átvevő intézmény) nem köteles hivatalból vizsgálni az iratok címzettjének aktuális lakcímét, ha a keresetlevélben megadott cím helytelen.

8. cikk – Iratok továbbítása

Románia a román nyelven kitöltött formanyomtatványok mellett az angol vagy francia nyelven kitöltött formanyomtatványokat is elfogadja.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazandó.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Nem alkalmazandó.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Románia a román nyelven kitöltött formanyomtatványok mellett az angol vagy francia nyelven kitöltött formanyomtatványokat is elfogadja.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Nem alkalmazandó.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Románia kinyilvánította, hogy Románia területén külföldi diplomaták és konzuli tisztviselők csak az általuk képviselt ország állampolgárai számára kézbesíthetnek bírósági és bíróságon kívüli iratokat.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Nem alkalmazandó.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

A polgári perrendtartás 154. cikkének (5) bekezdésével összhangban az eljárási cselekményeket az érdekelt fél kérelmére és költségére közvetlenül a bírósági végrehajtók kézbesíthetik, akik kötelesek megfelelni a polgári törvénykönyvben az eljárási cselekményekre idézés és kézbesítés rendjére meghatározott eljárási alakiságoknak.

Bizonyos helyzetekben a román jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy bíróságon kívüli iratokat közvetlenül bírósági végrehajtón keresztül kézbesítsenek (pl. a Polgári Törvénykönyv 1522. cikkének (2) bekezdése – az adósnak írásbeli fizetési felszólítás kézbesítése).

Az esküdt bírósági végrehajtók listája ezen a hivatkozáson keresztül tekinthető meg.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

22. cikk, (4) bekezdés

Nem fogadható el a mentesítési kérelem, ha azt a határozat kihirdetésétől számított egyéves határidő lejárta után nyújtják be.

22. cikk, (2) bekezdés

A román bíróság határozatot hozhat akkor is, ha nem érkezett igazolás a keresetlevél szabályszerű kézbesítéséről vagy átadásáról, feltéve, hogy a 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltétel teljesül.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Nem alkalmazandó.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 26/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.