Iratkézbesítés (átdolgozás)

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovénia

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

Az áttevő hatóságok a következők: a körzeti bíróságok (okrajna sodišča), a regionális bíróságok (okrožna sodišča), a szociális és munkaügyi bíróság (delovno in socialno sodišče), a közigazgatási bíróság (upravno sodišče), a felsőbíróságok (višja sodišča), a legfelsőbb bíróság (Vrhovno sodišče), az alkotmánybíróság (Ustavno sodišče) és az Államügyész Hivatala (državno odvetništvo).

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Az átvevő intézmények a regionális bíróságok.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Amennyiben az iratok átvétele az 1206/2001/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének hatálya alá tartozik, az iratokat postán küldik meg, beleértve a sürgősséggel történő kézbesítési szolgáltatásokat is, és faxon.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Az I. melléklet szerinti formanyomtatványokat szlovén és angol nyelven lehet benyújtani.

4. cikk – Központi szerv

A rendelet végrehajtásáért felelős központi hatóság:

Igazságügyi Minisztérium

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A szlovén hatóságok segítséget nyújtanak egy cím megállapításához:

a) az áttevő hatóság megkeresést küld a regionális bíróságnak (a fenti 2. pontban hivatkozott átvevő hatóság) annak érdekében, hogy állapítsák meg egy irat címzettjének címét.

A bíróságok hozzáférnek a népességnyilvántartáshoz, és saját kezdeményezésre vagy a megkereső bíróság kérelmére jogosultak beszerezni a címre vonatkozó információt, amennyiben a kézbesítési kérelemben foglalt cím pontatlan vagy ismeretlen.

8. cikk – Iratok továbbítása

Az A. melléklet szerinti formanyomtatványokat szlovén vagy angol nyelven lehet benyújtani.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazandó.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A szlovén nemzeti jog nem határoz meg határidőt az iratkézbesítésre.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A K. melléklet szerinti formanyomtatványokat szlovén vagy angol nyelven lehet benyújtani.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Főszabályként az illetékes szlovén bíróság nem ír elő fizetési kötelezettséget iratkézbesítésért, kivéve a nyomozó vagy végrehajtó általi kézbesítési költségeket, amennyiben az érintett fél ilyen kézbesítést kér. Ebben az esetben a kézbesítést javasló fél viseli a költségeket. A polgári és büntetőügyekben nyomozók vagy végrehajtók által történő iratkézbesítésről szóló szabályok (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) értelmében a személyes kézbesítés hatályos díja 50 EUR. Amennyiben a kézbesítő héafizetésre kötelezett, a díj kiegészül a hozzáadottérték-adó mértékével. A kézbesítő sikertelen kézbesítés esetén a díj 20%-ára jogosult. Ettől függetlenül a bíróság magasabb százalékot is megállapíthat, azonban legfeljebb 50%-ot, amennyiben a jegyzőkönyv kivonata vagy más releváns bizonyíték alapján az megalapozott. A kézbesítő jogosult az utazási költségei megtérítésére is.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Szlovénia nem ellenzi a diplomáciai vagy konzuli képviselőn keresztül történő kézbesítést a 17. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Szlovénia ellenzi bírósági iratoknak más tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselőjén keresztül történő kézbesítését Szlovéniában lakóhellyel rendelkező személyek részére, kivéve, ha az iratot annak származása szerinti tagállamnak az állampolgára részére kell kézbesíteni.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Szlovénia nem határoz meg további feltételeket, amelyek alapján a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek szerint elfogadná az elektronikus kézbesítést.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

A szlovén jogban a közvetlen kézbesítés nem megengedett.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

A rendelet 22. cikkének (1) bekezdésétől függetlenül Szlovéniában valamely bíró akkor is hozhat határozatot, ha nem kapott igazolást a kézbesítésről vagy az átadásról, feltéve, hogy teljesültek a rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek.

A rendelet 22. cikke (4) bekezdésének megfelelően, a korábbi állapot visszaállítására irányuló kérelmet a határozat meghozatalától számított egy éven belül lehet benyújtani.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Szerződés a Szlovén Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a polgári és bűnügyi ügyekben nyújtott jogsegélyről, kelt 1994. február 7-én.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 19/01/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.