Iratkézbesítés (átdolgozás)

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Spanyolország

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A bírósági végrehajtók (Letrados de la Administración de Justicia) hatáskörébe tartozik a bírósági és bíróságon kívüli iratok továbbítása.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

A bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése a Közös Kézbesítő Központnál (servicio común de notificaciones) dolgozó, a kézbesítés helye szerint illetékes bírósági végrehajtók feladata. Közös Kézbesítő Központ hiányában a kézbesítés helye szerinti elsőfokú bíróság (Juzgado de Primera Instancia) bírósági végrehajtója az illetékes.

Minden kérelmet az Általános Közös Szolgálat Nyilvántartó és Kézbesítő Szolgálatához küldenek (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General), ennek hiányában megküldik a Bíróság Hivatalának (Juzgado Decano) a kézbesítés helye szerinti illetékes hatóság részére történő továbbításra. A spanyol igazságszolgáltatási rendszerben a Spanyolország által fogadó hatóságként kijelölt hatóság (Bírósági Hivatalok és Központi Szolgálatok [Decanatos y Servicios comunes processes]) továbbítja a kérelmet a kézbesítés helye szerinti hatóságnak.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

A jelenleg rendelkezésre álló fogadóeszközöket illetően a bíróságok a kézbesítéshez informatikai és digitális eszközöket is igénybe vehetnek. Elektronikus eszköz hiányában a kézbesítés postai úton, átvételi elismervénnyel történik.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: angol, francia, portugál vagy spanyol.

4. cikk – Központi szerv

A Spanyolország által kijelölt központi szerv az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Együttműködési Főigazgatóságának Aligazgatósága (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Nemzetközi Jogi Együttműködési Főigazgatóság Aligazgatósága

Igazságügyi Minisztérium

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A címlekérdezések elvégzése a kézbesítésre illetékes hatóság feladata.

A rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az áttevő intézmények a Spanyolország által kézbesítésre kijelölt illetékes hatósághoz fordulhatnak azon személy címének meghatározása iránti kérelemmel, akinek az iratot kézbesíteni kell.

A rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a kézbesítésre illetékes spanyol hatóságok saját kezdeményezésükre terjesztenek be a lakcímlekérdezés iránti megkeresést a lakcímnyilvántartásokhoz vagy más adatbázisokhoz azokban az esetekben, amikor a kézbesítési kérelemben megadott cím nem helytálló.

8. cikk – Iratok továbbítása

A formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: Spanyol, angol, francia és portugál.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Az „L” formanyomtatványt nem fordítják le harmadik ország nyelvére.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A kézbesítés időpontja a kézbesítendő irattól és az eljárás típusától vagy szakaszától függően változik, a szokásos gyakorlat 3 és 5 nap között van.

A vonatkozó eljárási szabályok érvényesülnek.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A kézbesítési igazolást spanyolul kell kitölteni.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Nem alkalmazandó.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Spanyolország ellenzi a más tagállamokból származó iratoknak a területén konzuli vagy diplomáciai szolgálatok általi kézbesítését, kivéve, ha azokat az adott tagállam (a származási tagállam) állampolgárának kézbesítik.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Nem alkalmazandó.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Közvetlen kézbesítés Spanyolországban nem lehetséges. Eljárási képviselők (procuradores) kézbesítést nem foganatosíthatnak, amennyiben erre a bírósági végrehajtótól nem kapnak kifejezett felhatalmazást.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Spanyolország állítja, hogy az (EU) 2020/1784 rendelet 22. cikkében meghatározott valamennyi követelmény teljesülése esetén a bíró feloldhatja az eljárás felfüggesztését, és adott esetben döntést hozhat.

A bíró mentesítés iránti kérelmek elfogadására vonatkozó jogkörét illetően Spanyolország pontosította, hogy az ítélet meghozatala után több mint egy évvel benyújtott mentesítés iránti kérelmek nem fogadhatók el.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Nincsen észrevétel.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nincsen észrevétel.

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.