Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pagal 2020 m. lapkričio 25 d. Reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) 3 straipsnio 1 dalį Austrijos perduodančiosios agentūros yra apylinkės teismai ir, be kita ko, visi kiti teismai, jeigu jie privalo įteikti teisminius dokumentus, pavyzdžiui, kaip bylą nagrinėjantys teismai.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pagal 2020 m. lapkričio 25 d. Reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) 3 straipsnio 2 dalį Austrijos gaunančiosios agentūros yra tik apylinkės teismai.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Net įsigaliojus pareigai perduoti dokumentus, prašymus ir pan., kurie turi būti įteikti, pagal šį reglamentą per decentralizuotą IT sistemą, pagrįstą e. CODEX (Reglamento 5 straipsnio 1 dalis kartu su 37 straipsnio 2 dalimi), sutrikus šiai IT sistemai (5 straipsnio 4 dalis) gali būti naudojamos iki šiol turimos dokumentų, prašymų ir pan. perdavimo paštu, kitomis pristatymo paslaugomis (pvz., greitojo kurjerio), elektroniniu paštu ir faksu priemonės.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Formas galima užpildyti anglų ir vokiečių kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Reglamento 4 straipsnyje nurodyta centrinė įstaiga, skirta visai Austrijai, yra

Federalinė teisingumo ministerija

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefonas (++43-1) 52 1 52 0

Faksas (++43-1) 52 1 52 2727

El. paštas team.z@bmj.gv.at

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Gavėjų adresus Austrijoje galima rasti toliau nurodytais būdais (7 straipsnio 1 dalies c punktas).

Centrinis gyventojų registras (Zentrale Melderegister, toliau – registras) yra Austrijos federalinėje vidaus reikalų ministerijoje. Tai yra viešasis registras, kuriame yra visi asmenys, registruoti savo pagrindinėje (-se) gyvenamojoje (-se) vietoje (-se) ir, jei taikytina, savo antrinėje (-se) gyvenamojoje (-se) vietoje (-se) Austrijoje. Registre yra asmenų tapatybės duomenų (pvz., vardas, pavardė, lytis, gimimo data, numeris registre, pilietybė ir pan.) ir gyvenamosios vietos duomenų. Austrijoje gyvenamosios vietos įregistravimas arba išregistravimas yra privalomas.

Įrašus registre atlieka įvairios Austrijos miestų ir savivaldybių registracijos institucijos, civilinės metrikacijos įstaigos ir pilietybės biurai. Registrą internetu gali pasiekti visos institucijos (pvz., rajono institucijos, policijos institucijos). Pateikę prašymą, tiesioginę prieigą taip pat gauna Austrijos vidaus reikalų ministerijos patikrinti bankai, draudimo bendrovės, teisininkai, notarai ir kt.

Bet kuris asmuo gali (sumokėjęs) pateikti prašymą gauti registracijos informaciją apie asmens pagrindinę gyvenamąją vietąregistracijos institucijų.

Norėdami rasti asmenį tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys gali gauti informaciją iš registro apie registruotus asmenis, pateikdami prašymą gauti informaciją apie asmens pagrindinę gyvenamąją vietą. Informacijos apie gimimo duomenis gali prašyti tik asmenys, turintys vykdomąjį raštą, išduotą prieš asmenį (-is), kurio (-ių) duomenų prašoma.

Paprastai pateikiama tik informacija apie pagrindinę asmens gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo, kurio duomenų prašoma, neturi tikros pagrindinės gyvenamosios vietos, pateikiama informacija apie paskutinę jo išregistruotą pagrindinę gyvenamąją vietą.

Registracijos informacija gali būti gauta su sąlyga, kad asmuo, kurio duomenų prašoma, individualiai išsiskiria tam tikromis charakteristikomis taip, kad pateikiama informacija negalėtų būti susijusi su daugiau nei vienu asmeniu. Norint gauti informaciją, reikalingas vardas, pavardė ir bent viena papildoma prašomo asmens charakteristika, kad būtų galima užtikrintai nustatyti asmens tapatybę (pvz., gimimo data, gimimo vieta, pilietybė ar ankstesnis adresas).

Kompetentinga institucija yra registracijos institucija, t. y. savivaldybės institucija; miestų savivaldybėse ji yra miesto taryba, o Vienoje – apylinkės savivaldybės administracija.

Prašymai registracijos informacijai gauti gali būti pateikiami neoficialiai asmeniškai, paštu arba internetu.

Pateikti prašymą registracijos informacijai gauti galima internetu registro svetainėje arba per oesterreich.gv.at. Būtina aktyvinta piliečio kortelė ir elektroninė mokėjimo priemonė. Prašoma informacija pateikiama iš karto, kai sumokamas administracinis mokestis. Dabartinis 3,30 EUR administracinis mokestis turi būti sumokėtas net jei atlikus paiešką negaunamas aiškus rezultatas.

Norint gauti registracijos informaciją, reikalingas oficialus asmens tapatybės dokumentas su nuotrauka. Rašytinių prašymų atveju turi būti pateiktas originalus oficialus dokumentas arba notaro ar teismo patvirtinta kopija.

Rašytiniams prašymams taikomas 14,30 EUR mokestis. Užklausos iš vietos gyventojų registro kainuoja 2,10 EUR, o užklausos iš centrinio gyventojų registro – 3,30 EUR.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Formą galima užpildyti anglų ir vokiečių kalba.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Vertimai, kurie galėjo būti parengti teismo nutartimi, nepriimtini.

13 straipsnis. Įteikimo data

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atrodo, kad Austrijos teisėje šiuo metu nėra tokių dokumentų, kurie nurodyti 12 straipsnio 5 dalyje ir 13 straipsnio 2 dalyje.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pažyma (K forma) gali būti užpildyta vokiečių arba anglų kalba.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Fiksuoti mokesčiai netaikomi.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Austrija neprieštarauja įteikimui pagal 17 straipsnio 1 dalį.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Austrija nenustatė jokių papildomų sąlygų įteikimui el. paštu pagal 2020 m. lapkričio 25 d. Reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) 19 straipsnio 1 dalies b punktą kartu su 19 straipsnio 2 dalimi.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pagal Austrijos teisę neleidžiama tiesiogiai įteikti teisminių dokumentų per atitinkamos valstybės narės teismo pareigūnus, tarnautojus ar kitus kompetentingus asmenis.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nepaisant to, kas išdėstyta 22 straipsnio 1 dalyje, Austrijos teismai gali priimti sprendimą šiuo klausimu 22 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis.

Austrija nenustatė prašymo dėl teisių atkūrimo pateikimo termino, kaip nurodyta paskutinėje 22 straipsnio 4 dalies pastraipoje.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Kaip jau pranešta 2009 m. vasario 23 d. Vokietijos ir Austrijos federalinių teisingumo ministerijų raštuose dėl Reglamento (EB) Nr. 1393/2007, tarp Vokietijos ir Austrijos turėtų likti galioti toliau nurodytos sąlygos.

Dėl savitarpio teisinės pagalbos, kiek tai susiję su bylos iškėlimo dokumentų įteikimu, Vokietija ir Austrija toliau taiko 1959 m. birželio 6 d. jų vyriausybių sudarytą susitarimą dėl tolesnio teisinių sandorių supaprastinimo pagal 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvenciją (paskelbta Austrijos Federacijos oficialiajame leidinyje Nr. 27/1960 ir Vokietijos Federacijos oficialiajame leidinyje Nr. 1959 II, p. 1523).

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Konkrečių planų dėl to kol kas nėra.

Paskutinis naujinimas: 01/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.