Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kipras

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Kipro Respublikos kompetentinga institucija teisminiams ir neteisminiams dokumentams kitoje valstybėje narėje perduoti („perduodančioji agentūra“) yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija (graik. Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Kipro Respublikos kompetentinga institucija teisminiams ir neteisminiams dokumentams iš kitos valstybės narės priimti („gaunančioji agentūra“) yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija, kurios teritorinei kompetencijai priklauso visas Kipras.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Kilus techninei problemai arba sutrikus sistemai, kaip numatyta reglamento 5 straipsnyje, arba išimtinėmis aplinkybėmis dokumentai gali būti siunčiami e. paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

I priedo formos priimamos graikų ir anglų kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Kipro Respublikos centrinė įstaiga yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija, kurios teritorinei kompetencijai priklauso visa šalis. Centrinės įstaigos adresas:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Kalbant apie adresų užklausas, Kipras teikia reglamento 7 straipsnio 1 dalies a punkte aprašytą pagalbą – nurodo paskirtąsias įstaigas, kurioms perduodančiosios agentūros gali teikti prašymus nustatyti asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai, adresą.

Pirmiau nurodyta perduodančioji agentūra yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija – centrinė įstaiga, kuri, gavusi adresų užklausas, pati susisiekia su paskirtosiomis įstaigomis.

Centrinės įstaigos adresas:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Pagal Reglamento 7 straipsnio 2 dalies c punktą valdžios institucijos informacijos prašymų duomenų bazėms savo iniciatyva neteikia.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

I priedo A forma priimama graikų ir anglų kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikytina. I priedo L forma į trečiosios šalies kalbą neverčiama.

13 straipsnis. Įteikimo data

Kipro teisės aktuose nėra nustatyta laikotarpio dokumentams įteikti. Tačiau, kai įteikiami bylos, kuri turi būti nagrinėjama teisme, dokumentai, įteikimo laikotarpį gali nustatyti teismas.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

I priedo K forma priimama graikų ir anglų kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Už kiekvieną dokumentų įteikimo prašymą (Aítima Epídosis Engráfon) mokamas 21 EUR mokestis.

Mokestis turi būti sumokamas banko pavedimu į šią banko sąskaitą:

Sąskaita: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Tokia procedūra galioja visiems dokumentų įteikimo prašymams. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi prašymai, prie kurių nepridedamas atitinkamas banko kvitas, įrodantis teisės aktais nustatytų mokesčių sumokėjimą, nebus nagrinėjami.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Kipro Respublika prieštarauja teisminių dokumentų įteikimui, kaip nurodyta 17 straipsnio 1 dalyje, jos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai dokumentai turi būti įteikti dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netrukus bus nustatyta.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Taip dokumentus įteikia privatūs antstoliai (graik. idiótes epidótes).

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Netrukus bus nustatyta.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Kipras yra 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje susitariančioji šalis.

Kipras neketina sudaryti sutarčių ar susitarimų pagal reglamento 29 straipsnio 2 dalį.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Kipras decentralizuotos IT sistemos neketina pradėti naudoti anksčiau negu reikalaujama.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.