Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Perduodančiosios agentūros yra apylinkės teismai (käräjäoikeudet), Rinkos teismas (markkinaoikeus), apeliaciniai teismai (hovioikeudet), Aukščiausiasis Teismas (korkein oikeus), Nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija (ulosottolaitos) ir Teisingumo ministerija (oikeusministeriö).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Priimančiosios agentūros yra apylinkės teismai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai gali būti teikiami paštu, faksu arba el. paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Suomių, švedų ir anglų kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerija.

Oikeusministeriö [Teisingumo ministerija]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vyriausybė]

Telefonas: (358-9) 16 06 76 28

Faksas: (358-9) 16 06 75 24

El. paštas: central.authority.om@gov.fi

Dokumentai gali būti teikiami paštu, faksu arba el. paštu.

Kalbos: suomių, švedų, anglų.

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

7 straipsnio 1 dalies c punktas: Suomijoje prašymus rasti asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adresą galima pateikti Skaitmeninių ir gyventojams skirtų paslaugų agentūrai (Digi - ja väestötietovirasto). Išrašus iš Suomijos gyventojų informacinės sistemos leidžiamais tikslais galima užsakyti iš Skaitmeninių ir gyventojams skirtų paslaugų agentūros. Už išrašus taikomas mokestis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip užsakyti išrašus, informaciją apie mokesčius bei Skaitmeninių ir gyventojams skirtų paslaugų agentūros kontaktinius duomenis rasite toliau nurodytais adresais.

Suomių kalba: https://dvv.fi/muut-todistukset

Švedų kalba: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

Anglų kalba: https://dvv.fi/en/other-certificates

7 straipsnio 2 dalies c punktas. Suomijoje apylinkės teismo antstoliai turi prieigą prie Gyventojų informacinės sistemos, kurioje jie gali tikrinti naujausią informaciją apie adresus, jei paslaugos prašyme nurodytas adresas yra neteisingas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Prašymo forma gali būti pildoma suomių, švedų arba anglų kalba.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

-

13 straipsnis. Įteikimo data

-

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Pažyma gali būti pildoma suomių, švedų arba anglų kalba.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Užsienio perduodančiosioms agentūroms netaikomas mokestis už dokumentų pateikimą.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Suomija šiai paslaugos priemonei neprieštarauja.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikoma.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Suomija šiai paslaugos priemonei neprieštarauja. Už tai atsakingos kompetentingos institucijos yra apylinkės teismų antstoliai.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Suomija neturi pranešimų, kuriuos reikėtų pateikti pagal 22 straipsnio 2 arba 4 dalis.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

1974 m. balandžio 26 d. Šiaurės šalių konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos pateikiant dokumentus ir imant įrodymus.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

-
Paskutinis naujinimas: 08/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.