Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Graikija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Paskirtos kompetentingos institucijos, kurios gali perduoti teisminius ar neteisminius dokumentus kitoje valstybėje narėje (perduodančiosios agentūros) yra a) Aukščiausiojo Teismo prokuratūra, b) apeliacinio teismo prokuratūra ir c) pirmosios instancijos teismo prokuratūra.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Paskirtos kompetentingos institucijos, kurios gali priimti teisminius ar neteisminius kitos valstybės narės dokumentus (gaunančiosios agentūros) yra pirmosios instancijos teismų prokuratūros.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Būdai, kuriais galima priimti dokumentus: paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

I priede pateikta forma gali būti užpildyta ne tik graikų, bet ir anglų arba prancūzų kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerijos Privatinės tarptautinės teisės departamentas (pašto adresas: Leoforos Mesogeion 96, pašto kodas 11527, kontaktinis asmuo: Georgios Kouvelas, Tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, el. paštas: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Pagal 7 straipsnį Graikija teikia 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą pagalbą asmens, kuriam turi būti įteiktas teisminis ar neteisminis dokumentas, adresui nustatyti.

Paskirtosios institucijos, kurioms kitų valstybių narių perduodančiosios agentūros gali teikti prašymus dėl asmens, kuriam turi būti įteiktas teisminis arba neteisminis dokumentas, adreso nustatymo, yra Atėnų, Salonikų, Pirėjo ir Chalkidės pirmosios instancijos teismų prokuratūros. Adresas patvirtinamas naudojant duomenų bazes, prie kurių minėtos prokuratūros turi teisę prieiti.

Paskirtųjų institucijų kontaktiniai duomenys:

Atėnų pirmosios instancijos teismo prokuratūra (Eisangelía Protodikón Athinón)

Buvusi „Evelpidon“ mokykla, Evelpidon St., pastatas Nr. 16, 10167 Atėnai

e. paštas: diksyn@eispa.gr

Salonikų pirmosios instancijos teismo prokuratūra (Eisangelía Protodikón Thessaloníkis)

26is Oktovriou 3, 54626 Salonikai

e. paštas: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

Pirėjo pirmosios instancijos teismo prokuratūra (Eisangelía Protodikón Peiraiá)

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Pirėjas

e. paštas: dioikitiko@eispp.gr

Chalkidės pirmosios instancijos teismo prokuratūra (Eisangelía Protodikón Chalkídas)

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Chalkidė

e. paštas: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.

Vadovaudamasi 7 straipsnio 2 dalies c punktu, Graikija pareiškia, kad tais atvejais, kai prašyme įteikti dokumentus nurodytas adresas yra neteisingas, valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valdžios institucijos savo iniciatyva teikia užklausas tarnyboms, turinčioms duomenų bazes, kuriose pateikiama informacija apie fizinių ar juridinių asmenų adresus.

Numatyta, kad minėtų keturių didžiausių miestų pirmosios instancijos teismų prokuratūros iki 2024 m. balandžio mėn. pabaigos turės skaitmeninę prieigą prie duomenų bazių informacijai apie adresus gauti. Likusios (geografiškai ribotos) Graikijos teritorijos skaitmeninimo procesas tebevyksta, o veikimo pradžios data bus paskelbta tinkamu laiku.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

I priede pateikta forma gali būti užpildyta ne tik graikų, bet ir anglų arba prancūzų kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Graikijoje netaikytina, nes Graikija neverčia I priede pateiktos L formos į trečiosios šalies kalbą.

13 straipsnis. Įteikimo data

Kai taikoma paprasta procedūra, dokumentų įteikimas gali trukti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo ieškinio padavimo dienos.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

I priede pateikta K forma gali būti užpildyta ne tik graikų, bet ir anglų arba prancūzų kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Už dokumentų įteikimą taikomas fiksuotas 50 EUR mokestis, o sumokėti jį reikia banko pavedimu į Graikijos teisingumo ministerijos Skaidrumo ir žmogaus teisių padalinio sąskaitą: Graikijos bankas, banko sąskaitos numeris: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, Swift kodas: BNGRGRAA.

Visi prašymai dėl dokumentų įteikimo turi būti teikiami aprašytu metodu. Prašymai, prie kurių nepridedamas reikiamas banko mokėjimo kvitas, atmetami nenagrinėjus.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Graikija prieštarauja tam, kad jos teritorijoje teismo dokumentus tiesiogiai įteiktų diplomatinių įstaigų darbuotojai arba konsulinių įstaigų pareigūnai, nebent dokumentus reikia įteikti dokumentus išdavusios valstybės narės piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Graikija šiuo metu neketina pranešti Komisijai apie papildomas sąlygas, kuriomis ji priimtų elektroniniu būdu įteikiamus dokumentus, kaip nurodyta 1 dalies b punkte.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Šiame straipsnyje numatytai galimybei teisminius dokumentus įteikti tiesiogiai per teismo pareigūnus Graikija netaiko jokių išlygų.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

4 dalyje nurodytas prašymas dėl atleidimo gali būti pateiktas per 2 metus nuo teismo sprendimo dienos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Šis reglamentas yra viršesnis už kitas nuostatas, išdėstytas toliau nurodytuose dvišaliuose susitarimuose, kuriuos yra sudariusi Graikija, tai:

– 1938 m. gegužės 11 d. Graikijos ir Vokietijos konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos bylose pagal civilinę ir komercinę teisę (Nepaprastasis įstatymas Nr. 1432/1938, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 399/1938);

– 1959 m. birželio 18 d. Graikijos ir Jugoslavijos konvencija dėl tarpusavio teisminių santykių, ratifikuota Įstatyminiu dekretu Nr. 4009/1959 (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 238/5.11.1959);

– 1965 m. gruodžio 6 d. Atėnuose pasirašyta Graikijos Karalystės ir Austrijos Respublikos konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos civilinės ir komercinės teisės srityje (Įstatyminis dekretas Nr. 137/1969, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 45/1969);

– 1972 m. spalio 19 d. Bukarešte pasirašyta Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Įstatyminis dekretas Nr. 429/1974, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 178/1974);

– 1976 m. balandžio 10 d. Atėnuose pasirašyta Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Įstatymas Nr. 841/1978, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 228/1978);

– 1979 m. spalio 8 d. Bukarešte pasirašyta Vengrijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Įstatymas Nr. 1149/1981, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 117/1981);

– 1979 m. spalio 24 d. Atėnuose pasirašyta Lenkijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Įstatymas Nr. 1184/1981, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 198/1981);

– 1980 m. spalio 22 d. Atėnuose pasirašyta Graikijos Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, tebegaliojanti tarp Čekijos, Slovakijos ir Graikijos (Įstatymas Nr. 1323/1983, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 8/1983);

– 1984 m. kovo 5 d. Nikosijoje pasirašyta Kipro Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinio bendradarbiavimo civilinės, šeimos, komercinės ir baudžiamosios teisės srityse (Įstatymas Nr. 1548/1985, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 95/1985).

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Graikija neketina decentralizuotos sistemos pradėti naudoti anksčiau, negu reikalaujama šiame reglamente.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.