Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Airija

Turinį pateikė
Airija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Airija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Nuo 2019 m. balandžio 15 d. Airijoje perduodančioji agentūra yra teismo raštinė (angl. Court Office, Kaslbaras, Mejo grafystė).

ES dokumentų įteikimas,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

El. paštas: serviceofeudocuments@courts.ie

Visos užklausos, susijusios su prašymais įteikti dokumentus, pateiktos iki 2019 m. balandžio 15 d., turėtų būti siunčiamos raštinei, iš kurios prašymas buvo išsiųstas. Raštinių sąrašą galima rasti spustelėjus toliau pateiktą nuorodą.

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Nuo 2019 m. balandžio 15 d. Airijoje gaunančioji agentūra yra teismo raštinė (angl. Court Office, Kaslbaras, Mejo grafystė). F23 YA99

ES dokumentų įteikimas,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

El. paštas: serviceofeudocuments@courts.ie.

Visos užklausos, susijusios su prašymais įteikti dokumentus, pateiktos iki 2019 m. balandžio 15 d., turėtų būti siunčiamos raštinei, kuriai prašymas buvo išsiųstas. Nuoroda į visas raštines.

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentų gavimo priemonės: dokumentai gali būti perduodami paštu arba per paslaugų teikėją, pvz., naudojantis greito pristatymo paslaugomis.

Ryšiams administraciniais klausimais taip pat gali būti naudojamas el. paštas.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinės formos gali būti pildomos airių arba anglų kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Airija

Pranešimai anglų arba airių kalba gali būti siunčiami paštu arba faksu Aukštojo teismo centrinei raštinei, faksas (+353) 1 872 56 69. Su Aukštojo teismo centrine raštine galima susisiekti ir telefonu (+353) 1 888 60 00.

Teritorinė jurisdikcija: nacionalinė.

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Pagal Airijos teisinę sistemą nėra teikiama pagalba ieškant šalies, kuriai turi būti įteikti dokumentai, nes šalis, siekianti įteikti dokumentą, turi teisę ir pareigą tvarkyti šį procesą, taip pat rasti kitos šalies buvimo vietą. Jei šalis negali įteikti dokumento teisės aktuose nustatytais būdais, teismas, įsitikinęs, kad tai tikslinga, gali priimti nutartį dėl pakaitinio įteikimo.

Airija netaiko 7 straipsnio 1 dalies a ar b punktų, o teismai patys nesiima veiksmų, kad nustatytų teismo proceso šalies adresą.

Gali būti naudingos šios šalies buvimo vietos nustatymo priemonės.

Jei turite telefono numerį, bet neturite priskirto adreso, gali būti naudinga ši nuoroda:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Įmonių registracijos biuras yra Airijos Europos verslo registro narys. Įmonių registracijos biuras yra centrinė viešosios įstatyminės informacijos apie Airijos įmones ir įmonių pavadinimus saugykla.

Labdaros organizacijų registrą, Airijos teisės aktais nustatytą nacionalinę labdaros organizacijų reguliavimo instituciją, galima rasti adresu https://www.charitiesregulator.ie/en

Bendrojo registro tarnybą (GRO), centrinę įrašų, susijusių su gimimais, negyvų kūdikių gimimais, įvaikinimais, santuokomis, civilinėmis partnerystėmis ir mirtimis Airijoje, saugyklą, galima rasti adresu https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Jei turite automobilio registracijos numerį, adresą gali suteikti įmonės, pvz. (neapsiribojant), https://www.myvehicle.ie/ ir https://www.theaa.ie/car-history-check/. Tam reikės sumokėti mokestį.

Pasinaudokite socialiniais tinklais – socialiniuose tinkluose daugelis asmenų nurodo savo adresą, telefono numerį ar informaciją apie darbdavį.

Sumokėkite už asmens radimą – daugelis internetinių paslaugų padės rasti asmenį už nedidelį mokestį.

Dėl adreso ar persiuntimo adreso kreipkitės į pašto skyrių.

Apsvarstykite galimybę pasinaudoti privataus tyrėjo ar šaukimo į teismą įteikimo paslaugomis.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Nėra.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Nėra.

13 straipsnis. Įteikimo data

Šios dalies nuostatos netaikomos Airijos teisės sistemoje.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Nėra.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Jeigu pagal 11 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnį reikalingos asmeninės paslaugos, tokias paslaugas teiks teisės paslaugų įmonė, privatus tyrėjas, teisininkas arba advokatas, o mokestis, dėl kurio susitaria abi šalys, paprastai yra maždaug 70–100 EUR.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Airija tam neprieštarauja.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Nėra.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Niekas netrukdo bet kuriam asmeniui, suinteresuotam teisminiu procesu, tiesiogiai įteikti teisminius dokumentus per atitinkamos valstybės narės kompetentingus pareigūnus. Airijoje tai yra advokatai ir šaukimo į teismą įteikimo pareigūnai.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisydamas 1 dalies nuostatų, teismas Airijoje gali priimti sprendimą net ir tuo atveju, kai įteikimo ar pristatymo pažymėjimas nebuvo gautas, jeigu įvykdytos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Kalbant apie 22 straipsnio 4 dalį, teismas turi įsitikinti, kad prašymas dėl atleidimo nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių buvo pateiktas per pagrįstą laikotarpį po to, kai atsakovas sužinojo apie teismo sprendimą.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Nėra.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 13/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.