Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Teismai, vykdomosios institucijos ir kitos Švedijos valdžios institucijos, kurios įteikia teisminius ir neteisminius dokumentus, susijusius su civilinėmis ar komercinėmis bylomis.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Stokholmo leno administracinė valdyba (Länsstyrelsen i Stockholms län).

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Nėra.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinė forma gali būti užpildyta švedų arba anglų kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Stokholmo leno administracinė valdyba.

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Jeigu asmens, kuriam turi būti įteikti teisminiai ir neteisminiai dokumentai, adresas nežinomas, fizinių asmenų adresus rasti padės Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket), o įmonių adresus – Švedijos įmonių registro įstaiga (Bolagsverket). Specialios procedūros šiai informacijai gauti nėra.

Informaciją iš Švedijos mokesčių inspekcijos galima gauti paskambinus telefonu +46 771 567567 arba spustelėjus toliau pateiktą nuorodą: Ask a question or give a reply | Skatteverket. Spustelėjus nuorodą atsidarys elektroninė forma, kurią užpildę galite pateikti adreso užklausą. Užklausą galite siųsti ir paštu šiuo adresu: Skatteverket, 205 30 Malmö, Sweden. Jeigu užklausą siunčiate paštu, galite naudoti B formą.

Informaciją iš Švedijos įmonių registro įstaigos galima gauti paskambinus telefonu +46 771 670670 arba pateikus užklausą e. paštu bolagsverket@bolagsverket.se. Užklausą galite siųsti ir paštu šiuo adresu: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Sweden. Jeigu užklausą siunčiate paštu arba e. paštu, galite naudoti B formą.

7 straipsnio 2 dalies c punktas

Prašomoji institucija savo pačios iniciatyva pateikia užklausą dėl gaunančiosios šalies adreso, kai gaunančioji šalis teismo šaukime nurodytu adresu nebegyvena.

Fizinio (-ių) asmens (-ų) adresas:

Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Telefonas +46 771 567567

E. paštas Ask a question or give a reply | Skatteverket

Pašto adresas Skatteverket, 205 30 Malmö

Įmonės adresas:

Švedijos įmonių registro įstaiga (Bolagsverket)

Telefonas +46 771 670 670

E. paštas bolagsverket@bolagsverket.se

Pašto adresas Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Svetainė Start page – Find company information (bolagsverket.se)

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Standartinę formą galima pildyti švedų arba anglų kalba.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikoma.

13 straipsnis. Įteikimo data

Netaikoma.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Įteikimo pažymėjimas gali būti išduodamas švedų arba anglų kalba.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Netaikoma.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Netaikoma.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikoma.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Švedijos policija (Polismyndigheten) arba dokumentus įteikti įgaliota bendrovė.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Netaikoma.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Netaikoma.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.