Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Somija

Saturu nodrošina
Somija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Somija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Pārsūtītājas struktūras ir apgabaltiesas (käräjäoikeudet), Tirgus tiesa (markkinaoikeus), apelācijas tiesas (hovioikeudet), Augstākā tiesa (korkein oikeus), Izpildes iestāde (ulosottolaitos) un Tieslietu ministrija.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Saņēmējas struktūras ir apgabaltiesas.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie dokumentu saņemšanas veidi: dokumentus var iesniegt pa pastu, faksu vai e-pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Valodas, kuras var izmantot standarta veidlapas aizpildīšanai: somu, zviedru un angļu.

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā struktūra ir Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrija (Oikeusministeriö)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tālr.: (358-9) 16 06 76 28

Fakss: (358-9) 16 06 75 24

E-pasts: central.authority.om@gov.fi

Dokumentus var iesniegt pa pastu, faksu vai e-pastu.

Valodas: somu, zviedru, angļu.

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Regulas 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpildes vajadzībām Somija informē, ka Somijā ar pieprasījumiem noskaidrot tās personas adresi, kurai ir jāizsniedz dokuments, var vērsties Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu iestādē (Digi- ja väestötietovirastolle). Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu iestādei var pasūtīt izrakstus no Iedzīvotāju informācijas sistēmas likumīgiem mērķiem. Par izrakstu ir jāmaksā nodeva.

Sīkāka informācija par to, kā pasūtīt izrakstu, ar to saistītajām maksām un Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu iestādes kontaktinformācija

somu valodā: https://dvv.fi/muut-todistukset

zviedru valodā: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

angļu valodā: https://dvv.fi/en/other-certificates

7. panta 2. punkta c) apakšpunkts. Somijā apgabaltiesu tiesu izpildītājiem ir piekļuve Iedzīvotāju informācijas sistēmai, kurā viņi var pārbaudīt aktuālo informāciju par adresēm gadījumos, kad izsniegšanas lūgumā norādītā adrese nav pareiza.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Veidlapu var aizpildīt somu, zviedru vai angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

-

13. pants. Izsniegšanas diena

-

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Izsniegšanas apliecinājumu var aizpildīt somu, zviedru vai angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Ārzemju pārsūtītājām struktūrām par dokumentu izsniegšanu nav jāmaksā.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Somija neiebilst pret šo izsniegšanas veidu.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Somija neiebilst pret šo izsniegšanas veidu. Kompetentās iestādes ir apgabaltiesu tiesu izpildītāji.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Somija nesniedz regulas 22. panta 2. un 4. punktā minētos paziņojumus.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Ziemeļvalstu 1974. gada 26. aprīļa konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību dokumentu izsniegšanā un pierādījumu iegūšanā.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

-
Lapa atjaunināta: 28/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.