Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Tiesas, izpildes iestādes un citas Zviedrijas iestādes, kas izsniedz tiesas un ārpustiesas dokumentus civillietās un komerclietās.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Stokholmas lēnes administratīvā pārvalde (Länsstyrelsen i Stockholms län)

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Nav.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Standarta veidlapu var aizpildīt zviedru vai angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Stokholmas lēnes administratīvā pārvalde

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Ja personas, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments, adrese nav zināma, Zviedrijas Ieņēmumu dienests (Skatteverket) palīdz noskaidrot fizisku personu adreses, bet Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs (Bolagsverket) — uzņēmumu adreses. Nav īpašas oficiālas procedūras piekļuves iegūšanai šādai informācijai.

Informāciju Zviedrijas Ieņēmumu dienestam var pieprasīt pa tālruni, zvanot uz numuru +46 771-567567, vai noklikšķinot uz saites: Uzdodiet jautājumu vai atbildiet | Skatteverket. Saite ved uz tiešsaistes veidlapu, kurā var ierakstīt pieprasījumu noskaidrot adresi. Jautājumus var sūtīt arī pa pastu uz adresi: Skatteverket, 205 30 Malmö, Sweden. Ja pieprasījumu sūta pa pastu, var izmantot B veidlapu.

Informāciju Zviedrijas Uzņēmumu reģistram var pieprasīt pa tālruni, zvanot uz numuru +46 771670670, vai pa e-pastu, sūtot pieprasījumu uz adresi bolagsverket@bolagsverket.se. Jautājumus var sūtīt arī pa pastu uz adresi: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Sweden. Ja pieprasījumu sūta pa e-pastu vai pa pastu, var izmantot B veidlapu.

7. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Saņēmēja iestāde pēc savas iniciatīvas meklē saņēmējas puses jauno adresi, ja saņēmēja puse vairs nedzīvo pavēstē norādītajā adresē.

Fizisku personu adreses:

Zviedrijas Ieņēmumu dienests (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Tālr.: +46 771-567567

E-pasts: Uzdodiet jautājumu vai atbildiet | Skatteverket

Pasta adrese: Skatteverket, 205 30 Malmö

Uzņēmumu adreses:

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs (Bolagsverket)

Tālr.: +46 771 670 670

E-pasts: bolagsverket@bolagsverket.se

Pasta adrese: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Tīmekļa vietne: Sākumlapa — Meklēt informāciju par uzņēmumu (bolagsverket.se)

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Standarta veidlapu var aizpildīt zviedru un angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Neattiecas.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Izsniegšanas apliecinājumu var aizpildīt zviedru un angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Neattiecas.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Neattiecas.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Zviedrijas Policijas pārvalde (Polismyndigheten) vai uzņēmums, kas pilnvarots sniegt šo pakalpojumu.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Neattiecas.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Neattiecas.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.