Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Litouwen

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Alle gewone gerechten van de Republiek Litouwen die burgerlijke en handelszaken behandelen, zijn bevoegd om stukken aan een derde staat toe te zenden overeenkomstig de verordening.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

De instantie die is aangewezen om overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de verordening verzoeken van andere lidstaten om betekening of kennisgeving van stukken in ontvangst te nemen, is de Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders (Lietuvos antstolių rūmai).

Contactgegevens van de Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders:

Adres: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litouwen

Tel.: +370 52750067, +370 52750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Wanneer verzending niet mogelijk is vanwege een storing in het gedecentraliseerde IT-systeem of vanwege uitzonderlijke omstandigheden, kan de ontvangende instantie de stukken per post ontvangen.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

De Republiek Litouwen aanvaardt behalve het Litouws ook formulieren die in het Engels zijn ingevuld.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het centrale orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in artikel 4 van de verordening bedoelde taken, is het ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

Contactgegevens van het Litouwse ministerie van Justitie:

Adres: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litouwen

Tel.: + 370 60038904

E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

De krachtens artikel 7, lid 1, van de verordening aangewezen autoriteit waarbij verzendende instanties van andere lidstaten verzoeken kunnen indienen tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan, is de Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders (Lietuvos antstolių rūmai).

Contactgegevens van de Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders:

Adres: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litouwen

Tel.: +370 52750067, +370 52750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Artikel 8 — Verzending van stukken

De Republiek Litouwen aanvaardt behalve het Litouws ook formulieren die in het Engels zijn ingevuld.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

n.v.t.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Het Litouwse recht voorziet niet in specifieke termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

De talen die de Republiek Litouwen overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de verordening aanvaardt, zijn het Litouws en het Engels.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

De eenmalige vaste vergoeding bedraagt 110 euro.

Deze vergoeding moet worden overgemaakt op de rekening van de ontvangende instantie, namelijk de Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders.

Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders

Adres: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litouwen

Bank: Luminor Bank AB, bankcode: 40100, Swift-code: AGBLLT2X, rekeningnummer: LT92 4010 0424 0031 5815, identificatiecode voor juridische entiteiten: 126198978.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

n.v.t.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

n.v.t.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

De rechtstreekse betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken zoals bedoeld in artikel 20 van de verordening is niet toegestaan in de Republiek Litouwen.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

De gerechten van de Republiek Litouwen kunnen een beslissing vellen, zelfs wanneer er geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte van het gedinginleidend stuk of gelijkwaardig stuk is ontvangen, mits aan elk van de in artikel 22, lid 2, van de verordening vastgestelde voorwaarden is voldaan. In de in artikel 22, lid 4, van de verordening bedoelde gevallen (met uitzondering van het in artikel 22, lid 5, bedoelde geval) heeft de verweerder het recht om een verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden, in te dienen. Een verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden dat meer dan een jaar na de datum van de beslissing wordt ingediend, is niet langer ontvankelijk.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Litouwen heeft met andere lidstaten geen overeenkomsten of regelingen in de zin van artikel 29, lid 2, van de verordening gesloten om de verzending van stukken te versnellen of verder te vereenvoudigen, en is niet voornemens dergelijke overeenkomsten of regelingen te sluiten.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

n.v.t.

Laatste update: 18/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.