Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Rechtbanken, handhavingsautoriteiten en andere Zweedse autoriteiten die gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken betekenen of daarvan kennisgeven.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Het provinciaal bestuur van Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län).

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Geen.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Het modelformulier kan worden ingevuld in het Zweeds of het Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het provinciaal bestuur van Stockholm.

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Artikel 7, lid 1, punt c)

Indien het adres van de persoon aan wie het gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk moet worden betekend of ter kennis gegeven, niet bekend is, verleent de Zweedse belastingdienst (Skatteverket) bijstand bij het achterhalen van adressen van natuurlijke personen, en verleent het Zweedse registratiebureau voor ondernemingen (Bolagsverket) bijstand bij het achterhalen van adressen van ondernemingen. Er is geen specifieke formele procedure voor het verkrijgen van toegang tot deze informatie.

Informatie kan bij de Zweedse belastingdienst worden opgevraagd per telefoon, op het nummer +46 771-567567, of door op de volgende link te klikken: Stel een vraag of reageer | Skatteverket. De link gaat naar een onlineformulier waarmee u een adres kunt opvragen. U kunt ook op het volgende postadres een aanvraag indienen: Skatteverket, 205 30 Malmö, Zweden. Als u een aanvraag per post indient, kunt u formulier B gebruiken.

U kunt informatie opvragen bij het Zweedse registratiebureau voor ondernemingen per telefoon, op het nummer +46 771670670, of door uw aanvraag te e-mailen naar bolagsverket@bolagsverket.se. U kunt ook op het volgende postadres een aanvraag indienen: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Zweden. Als u een aanvraag per post of per e-mail indient, kunt u formulier B gebruiken.

Artikel 7, lid 2, punt c)

De aangezochte autoriteit zoekt op eigen initiatief naar het nieuwe adres van de ontvangende partij indien de ontvangende partij het in de dagvaarding opgegeven adres heeft verlaten.

Adres van de natuurlijke perso(o)n(en):

Zweedse belastingdienst (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Tel.: +46 771-567567

E-mail: Stel een vraag of reageer | Skatteverket

Postadres: Skatteverket, 205 30 Malmö

Ondernemingsadres:

Zweeds registratiebureau voor ondernemingen (Bolagsverket)

Tel.: +46 771 670 670

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Postadres: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Website: Startpagina – Ondernemingsinformatie vinden (bolagsverket.se)

Artikel 8 — Verzending van stukken

Het formulier mag in het Zweeds of in het Engels worden ingevuld.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Niet van toepassing.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Het certificaat van betekening of kennisgeving mag in het Zweeds of in het Engels worden ingevuld.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Niet van toepassing.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

De Zweedse politiedienst (Polismyndigheten)of het erkende dienstenbedrijf.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Niet van toepassing.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Niet van toepassing.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 30/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.