Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Szwecja

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Sądy, organy ścigania i inne szwedzkie organy, które doręczają dokumenty sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych lub handlowych.

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Komisja Administracyjna Hrabstwa Sztokholm (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Brak.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Standardowy formularz może zostać wypełniony w języku szwedzkim lub angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Komisja Administracyjna Hrabstwa Sztokholm (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Art. 7 ust. 1 lit. c)

Jeżeli adres osoby, której ma zostać doręczony dokument sądowy lub pozasądowy, nie jest znany, pomocy w ustaleniu adresu osoby fizycznej udziela szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket), zaś w przypadku adresu przedsiębiorstwa – szwedzki Urząd Rejestracji Spółek (Bolagsverket). Uzyskanie dostępu do tych informacji nie wymaga spełnienia żadnej specjalnej procedury formalnej.

Do Urzędu Skarbowego można zwrócić się o udzielenie informacji, dzwoniąc pod numer +46 771-567567 lub klikając poniższy link: Zadaj pytanie lub udziel odpowiedzi | Skatteverket. Link kieruje do formularza internetowego, za pomocą którego można wystąpić o ustalenie adresu. Zapytania można również wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Skatteverket, 205 30 Malmö, Szwecja. Wysyłając zapytanie pocztą tradycyjną, można skorzystać z formularza B.

Do szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek można zwrócić się o udzielenie informacji, dzwoniąc pod numer +46 771670670 lub wysyłając zapytanie na adres bolagsverket@bolagsverket.se. Zapytania można również wysyłać pocztą tradycyjną na poniższy adres: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Szwecja. Wysyłając zapytanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną, można skorzystać z formularza B.

Art. 7 ust. 2 lit. c)

Organ, do którego kierowany jest wniosek, z własnej inicjatywy ustala nowe dane adresowe adresata, jeżeli adresat nie zamieszkuje już pod adresem wskazanym w wezwaniu.

Dane adresowe osób fizycznych:

Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Tel.: +46 771-567567

E-mail: Zadaj pytanie lub udziel odpowiedzi | Skatteverket

Adres pocztowy: Skatteverket, 205 30 Malmö

Adresy urzędowe:

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek (Bolagsverket)

Tel.: +46 771 670 670

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Adres pocztowy: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Strona internetowa: Start page – Find company information (bolagsverket.se)

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Standardowy formularz może zostać wypełniony w językach szwedzkim lub angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Poświadczenia doręczenia można sporządzić w językach szwedzkim lub angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Nie dotyczy.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Szwedzka policja (Polismyndigheten) lub upoważniony doręczyciel.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Nie dotyczy.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Nie dotyczy.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 12/12/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.