Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

În temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1784 din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor), agențiile de transmitere ale Austriei sunt tribunalele districtuale, dar și toate celelalte instanțe, cu condiția ca acestea să fie obligate să notifice sau să comunice acte judiciare, de exemplu în calitate de instanțe de judecată.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

În temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor), agențiile de primire ale Austriei sunt exclusiv instanțele districtuale.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Chiar și după ce obligația de a transmite documentele care trebuie notificate sau comunicate, cererile etc. în temeiul acestui regulament prin intermediul sistemului informatic descentralizat bazat pe e-CODEX [articolul 5 alineatul (1) coroborat cu articolul 37 alineatul (2) din regulament] devine aplicabilă, în cazul perturbării acestui sistem informatic [articolul 5 alineatul (4)], pot fi utilizate mijloacele disponibile până în prezent pentru transmiterea actelor care trebuie notificate sau comunicate, a cererilor etc. – transmiterea prin poștă, prin alte servicii de curierat (de exemplu, curier rapid), prin e-mail și prin fax.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Formularele pot fi completate în limba engleză precum și în limba germană.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central menționat la articolul 4 din regulament este, pentru întreg teritoriul Austriei,

Ministerul Federal al Justiției

Museumstraße 7

1070 Viena

Telefon: (++43-1) 52 1 52 0

Fax: (++43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Adresele destinatarilor din Austria pot fi găsite după cum urmează [articolul 7 alineatul (1) litera (c)]:

Registrul central al populației (Zentrale Melderegister – denumit în continuare „registrul”) se află la Ministerul Federal de Interne al Austriei. Acesta este un registru public care conține toate persoanele înregistrate cu reședința lor principală și – dacă este cazul – cu reședința lor secundară sau cu reședințele lor din Austria. Registrul conține date privind identitatea (de exemplu, numele, sexul, data nașterii, numărul din registru, cetățenia etc.) și date privind reședința persoanelor fizice. Înregistrarea sau radierea unui loc de reședință în Austria este obligatorie.

Înregistrările în registru sunt efectuate de diferite autorități de înregistrare, birouri de stare civilă și birouri de cetățenie din orașele și municipalitățile din Austria. Acesta poate fi accesat online de către toate autoritățile (de exemplu, autoritățile districtuale, autoritățile polițienești). La cerere, băncile, societățile de asigurări, avocații, notarii etc. inspectați de Ministerul de Interne al Austriei au, de asemenea, acces direct.

Oricine poate să solicite (contra cost) autorităților de înregistrare informații de înregistrare privind reședința principală a unei persoane.

Pentru a localiza o persoană, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice pot obține informații din registru privind persoanele înregistrate, solicitând informații privind reședința principală a persoanei respective. Informațiile privind data nașterii pot fi solicitate numai de persoanele care dețin un titlu executoriu împotriva persoanei (persoanelor) căutate.

Ca regulă generală, sunt furnizate numai informații cu privire la reședința principală a unei persoane. În cazul în care o persoană ale cărei date sunt solicitate nu are o reședință principală reală, se furnizează informații cu privire la ultima sa reședință principală radiată.

Informațiile de înregistrare pot fi obținute cu condiția ca persoana ale cărei detalii sunt solicitate să se distingă în mod individual prin anumite caracteristici, astfel încât informațiile furnizate să nu se refere la mai mult de o persoană. Pentru a obține informații, sunt necesare prenumele și numele de familie și cel puțin o caracteristică suplimentară a persoanei căutate pentru a putea identifica definitiv persoana (de exemplu, data nașterii, locul nașterii, cetățenia sau adresa anterioară).

Autoritatea competentă este autoritatea de înregistrare, și anume autoritatea municipală; în orașele cu statut special aceasta este consiliul local, iar în Viena biroul districtual municipal.

Datele de înregistrare pot fi solicitate în mod informal, în persoană, prin poștă sau prin internet.

Datele de înregistrare pot fi solicitate online de pe site-ul web al registrului sau prin intermediul oesterreich.gv.at. Sunt necesare un card al cetățeanului, activat, și o facilitate de plată electronică. Informațiile solicitate sunt furnizate de îndată ce este plătită taxa administrativă. Trebuie să se plătească taxa administrativă actuală de 3,30 EUR chiar și dacă o căutare nu produce niciun rezultat clar.

Pentru a obține datele de înregistrare, este necesar un act de identitate oficial cu fotografie. În cazul cererilor scrise, trebuie prezentat documentul oficial original sau o copie autentificată de un notar sau de o instanță judecătorească.

Cererile scrise fac obiectul unei taxe de 14,30 EUR. Solicitările de informații din registrul local al populației costă 2,10 EUR, iar cele din Registrul central al populației costă 3,30 EUR.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Formularul A poate fi completat atât în limba engleză, cât și în limba germană.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Traducerile care ar fi putut fi prezentate prin ordin al unei instanțe nu sunt acceptabile.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Se pare că, în prezent, documentele de tipul celor menționate la articolul 13 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (5) nu sunt prevăzute în legislația austriacă.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Certificatul (formularul K) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Nu se aplică taxe fixe.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Austria nu se opune notificării sau comunicării prevăzute la articolul 17 alineatul (1).

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Austria nu a stabilit condiții suplimentare pentru notificarea sau comunicarea electronică prin e-mail în temeiul articolului 19 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor).

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Notificarea sau comunicarea directă a actelor judiciare prin intermediul funcționarilor judiciari, al autorităților sau al altor persoane competente din statul membru nu este permisă în legislația austriacă.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Fără a aduce atingere articolului 22 alineatul (1), instanțele austriece pot pronunța o hotărâre în această privință în condițiile prevăzute la articolul 22 alineatul (2).

Austria nu a stabilit un termen, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatul (4) ultimul paragraf, pentru depunerea unei cereri de restabilire a drepturilor.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Astfel cum s-a notificat deja prin scrisorile din 23 februarie 2009 trimise de ministerele federale de justiție din Germania și Austria cu privire la Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, între Germania și Austria ar trebui să se aplice în continuare următoarele dispoziții:

În ceea ce privește asistența judiciară reciprocă, în măsura în care aceasta se referă și la notificarea sau comunicarea procedurilor, Germania și Austria continuă să aplice acordul încheiat de guvernele lor la 6 iunie 1959 privind simplificarea în continuare a tranzacțiilor juridice în temeiul Convenției de la Haga din 1 martie 1954 (publicat în Monitorul Oficial Federal al Austriei nr. 27/1960 și în Monitorul Oficial federal german nr. 1959 II, p. 1523).

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu există încă planuri specifice în acest sens.

Ultima actualizare: 15/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.