Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cipru

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Autoritatea competentă din Republica Cipru pentru transmiterea actelor judiciare sau extrajudiciare care trebuie notificate sau comunicate într-un alt stat membru („agenția de transmitere”) este Ministerul Justiției și Ordinii Publice (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Autoritatea competentă din Republica Cipru pentru primirea actelor judiciare sau extrajudiciare de la un alt stat membru („agenția de primire”) este Ministerul Justiției și Ordinii Publice, care are competență pentru întreg teritoriul Republicii Cipru

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

În caz de problemă tehnică sau de defectare a sistemului prevăzut la articolul 5 din regulament sau în circumstanțe excepționale, documentele pot fi transmise prin e-mail.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Formularele din anexa I pot fi completate în limba greacă sau în limba engleză.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central pentru Republica Cipru este Ministerul Justiției și Ordinii Publice, care are competență teritorială pentru întreaga țară. Adresa organismului central este:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Pentru solicitările de adrese, Cipru oferă asistența descrisă la articolul 7 alineatul (1) litera (a) din regulament, adică specifică autoritățile desemnate cărora agențiile de transmitere le pot adresa cereri privind stabilirea adresei persoanei căreia i se adresează notificarea sau comunicarea.

Agenția de transmitere menționată mai sus este Ministerul Justiției și Ordinii Publice, în calitate de organism central, care va contacta el însuși autoritățile desemnate în cazul solicitării de adrese.

Adresa organismului central este:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Autoritățile nu depun cereri de informații în bazele de date din proprie inițiativă, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c) din regulament.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Formularul A din anexa I poate fi completat în limba greacă sau în limba engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu se aplică. Formularul L din anexa I nu se traduce în limba unei țări terțe.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Legislația cipriotă nu prevede un termen în care trebuie efectuată notificarea sau comunicarea. Cu toate acestea, în cazul în care actele sunt notificate sau comunicate în cadrul unei proceduri pendinte în fața unei instanțe, termenul de notificare sau comunicare poate fi stabilit de instanță.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Formularul K din anexa I poate fi completat în limba greacă sau în limba engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

21,00 EUR pentru fiecare cerere de comunicare a actelor (Aítima Epídosis Engráfon).

Taxa trebuie plătită prin transfer bancar în următorul cont:

Contul: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Procedura de mai sus trebuie urmată pentru toate cererile de comunicare a actelor. Vă atragem atenția asupra faptului că cererile de comunicare a actelor care nu sunt însoțite de o copie a chitanței eliberate de bancă prin care se dovedește plata taxei aferente prevăzute de lege nu vor fi tratate.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Cipru se opune notificării sau comunicării actelor judiciare pe teritoriul său în modul menționat la articolul 17 alineatul (1), cu excepția cazului în care actele respective trebuie notificate sau comunicate unui resortisant al statului membru de origine a actelor.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Urmează să se stabilească în scurt timp.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

O astfel de notificare sau comunicare este efectuată de executori judecătorești privați (idiótes epidótes).

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Urmează să se stabilească în scurt timp.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Cipru este parte contractantă la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Nu intenționează să încheie acorduri sau înțelegeri în temeiul articolului 29 alineatul (2) din regulament.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Cipru nu intenționează să utilizeze sistemul informatic descentralizat mai devreme decât se prevede în regulament.

Ultima actualizare: 12/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.