Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Instanțele judecătorești.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Instanțe districtuale (okresní soudy) [în Praga: obvodní soudy (tribunale de sector), în Brno: Městský soud (tribunal municipal)].

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Mijloacele de primire disponibile:

  • prin orice titular de licență poștală;
  • prin fax;
  • prin email.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Formularul poate fi completat în limba cehă, slovacă sau engleză.

Articolul 4 – organismul central

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerul Justiției)

mezinárodní odbor civilní (Departamentul Internațional Civil)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefon: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

Email: posta@msp.justice.cz

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

  • Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Instanța districtuală (okresní soudy) [în Praga: obvodní soudy (tribunale de sector), în Brno: Městský soud (tribunal municipal)] în a cărei jurisdicție se află ultima adresă cunoscută a destinatarului actului care trebuie notificat sau comunicat, în cazul în care aceste informații sunt disponibile, sau, după caz, instanța districtuală în a cărei jurisdicție se află destinatarul actului, în conformitate cu informațiile disponibile.

  • Articolul 7 alineatul (2) litera (c)

În cazul în care o cerere include adresa destinatarului la care notificarea sau comunicarea a fost respinsă, instanța consultă sistemul de informații relevant în vederea stabilirii adresei reședinței permanente a unei persoane fizice, a locului de desfășurare a activității unui antreprenor persoană fizică și a adresei sediului social sau a adresei unei unități organizaționale înregistrate în registrul relevant, în cazul unei entități juridice.

Instanța examinează, de asemenea, dacă destinatarul are o căsuță poștală de date înregistrată în Republica Cehă; în cazul în care destinatarul are o căsuță poștală de date înregistrată, instanța transmite documentele numai la adresa de e-mail de date prin intermediul rețelei publice de date. Crearea unei căsuțe poștale electronice de date este obligatorie numai pentru persoanele juridice și (începând cu 1 ianuarie 2023) și pentru antreprenorii care sunt persoane fizice. Pentru persoanele fizice care nu desfășoară activități economice, aceasta este opțională.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Pe lângă limba cehă, Republica Cehă acceptă, de asemenea, formularele standard completate în limba slovacă sau în limba engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu se aplică.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Nu există astfel de termene pentru notificarea sau comunicarea documentelor în Republica Cehă.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Pe lângă limba cehă, Republica Cehă acceptă, de asemenea, formularele standard completate în limba slovacă sau în limba engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Nu se percep taxe de notificare sau comunicare.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Republica Cehă declară că nu se opune unei astfel de notificări sau comunicări pe teritoriul său.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Recipisa de notificare sau comunicare a actelor trimisă prin e-mail trebuie să fie semnată printr-o semnătură electronică bazată pe un certificat de semnătură electronică calificată sau printr-o semnătură electronică calificată.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Republica Cehă declară că legislația cehă nu permite o astfel de notificare sau comunicare pe teritoriul său.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

  • Articolul 22 alineatul (2)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 22 alineatul (1), în Republica Cehă instanțele se pot pronunța chiar dacă nu s-a primit o recipisă care să constate notificarea sau comunicarea ori remiterea, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (22) alineatul (2).

  • Articolul 22 alineatul (4)

Nu există un astfel de termen în Republica Cehă.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu se aplică.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 03/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.