Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Finlanda

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Agențiile de transmitere sunt instanțele districtuale (käräjäoikeudet), instanța pentru litigii economice (markkinaoikeus), instanțele de apel (hovioikeudet), Curtea Supremă (korkein oikeus), autoritatea națională de executare (ulosottolaitos) și Ministerul Justiției (oikeusministeriö).

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Agențiile de primire sunt instanțele districtuale.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Documentele pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Finlandeză, suedeză și engleză.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central este Ministerul Justiției (Oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om(c)gov.fi (a se înlocui (c) cu semnul @)

Documentele pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail.

Limbi: finlandeză, suedeză, engleză

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Articolul 7 alineatul (1) litera (c): în Finlanda, cererile de informații privind adresa unei persoane căreia trebuie să i se notifice sau comunice un act pot fi adresate Agenției pentru servicii digitale și demografice (Digi- ja väestötietovirasto). Extrasele din Sistemul finlandez de informații privind populația pot fi comandate, în scopurile autorizate, de la Agenția pentru servicii digitale și demografice. Pentru obținerea extraselor se aplică o taxă.

Mai multe detalii privind modul de comandă a extraselor, informații privind taxele și datele de contact ale Agenției pentru servicii digitale și demografice sunt disponibile la adresa:

în limba finlandeză: https://dvv.fi/muut-todistukset

în limba suedeză: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

în limba engleză: https://dvv.fi/en/other-certificates

Articolul 7 alineatul (2) litera (c): În Finlanda, executorii judecătorești ai instanțelor districtuale au acces la Sistemul de informații privind populația, pe care îl pot utiliza pentru a verifica datele privind adresa actuală dacă adresa indicată în cererea de notificare sau comunicare nu este corectă.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Formularul de cerere poate fi completat în finlandeză, suedeză sau engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

-

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

-

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Certificatul poate fi completat în finlandeză, suedeză sau engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Agențiilor de transmitere străine nu li se percepe o taxă pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Finlanda nu se opune acestui mijloc de notificare sau comunicare.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Finlanda nu se opune acestui mijloc de notificare sau comunicare. Executorii judecătorești ai instanțelor districtuale sunt autoritățile competente în acest sens.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Finlanda nu are de făcut nicio comunicare în temeiul articolului 22 alineatul (2) sau (4).

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Convenția nordică din 26 aprilie 1974 privind asistența judiciară reciprocă în materie de notificare sau comunicare a actelor și obținerea de probe.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

-
Ultima actualizare: 28/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.