Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Autoritățile competente desemnate pentru transmiterea actelor judiciare sau extrajudiciare care trebuie notificate sau comunicate într-un alt stat membru („agenții de transmitere”) sunt parchetele de pe lângă (a) Curtea Supremă, (b) curțile de apel și (c) instanțele de prim grad de jurisdicție.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Autoritățile competente desemnate pentru primirea actelor judiciare sau extrajudiciare din alt stat membru („agenții de primire”) sunt parchetele locale de pe lângă instanțele de prim grad de jurisdicție.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Mijloace disponibile pentru primirea documentelor: prin poștă.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Pe lângă limba greacă, formularul prevăzut în anexa I poate fi completat în engleză sau franceză.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central este Ministerul Justiției, Departamentul de drept internațional privat (adresa poștală: Leoforos Mesogeion 96, code poștal 11527, persoană de contact: Georgios Kouvelas, Tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, email: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

În conformitate cu articolul 7, Grecia acordă asistența prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (a) pentru a se găsi adresa persoanei căreia trebuie să îi fie comunicat sau notificat actul judiciar sau extrajudiciar.

Parchetele de pe lângă instanțele de prim grad de jurisdicție din Atena, Salonic, Pireu și Chalkida sunt autoritățile desemnate cărora agențiile de transmitere din alte state membre le pot adresa cereri privind găsirea adresei persoanei căreia urmează să i se notifice sau comunice un act judiciar sau extrajudiciar. Adresa este confirmată prin utilizarea bazelor de date la care parchetele menționate anterior au drept de acces.

Datele de contact ale autorităților desemnate sunt următoarele:

Parchetul de pe lângă instanța de prim grad de jurisdicție din Atena (Eisangelía Protodikón Athinón)

Fosta școală Evelpidon, strada Evelpidon, clădirea 16, 10167 Atena

email: diksyn@eispa.gr

Parchetul de pe lângă instanța de prim grad de jurisdicție din Salonic (Eisangelía Protodikón Thessaloníkis)

26is Oktovriou 3, 54626 Salonic

email: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

Parchetul de pe lângă instanța de prim grad de jurisdicție din Pireu (Eisangelía Protodikón Peiraiá)

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Pireu

email: dioikitiko@eispp.gr

Parchetul de pe lângă instanța de prim grad de jurisdicție din Chalkida (Eisangelía Protodikón Chalkídas)

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Chalkida,

email: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c), Grecia declară că autoritățile statului membru solicitat trebuie să transmită din proprie inițiativă serviciilor care dețin baze de date cereri de informații cu privire la adresele persoanelor fizice sau juridice, în cazurile în care adresa indicată în cererea de notificare sau comunicare nu este corectă.

Parchetele de pe lângă instanțele de prim grad de jurisdicție din cele mai mari patru orașe, menționate mai sus, sunt programate să aibă acces digital până la sfârșitul lunii aprilie 2024 la bazele de date pentru obținerea de informații privind adresele. Pentru restul teritoriului Greciei (cu limitări geografice), procesul de digitalizare este în curs, iar data de funcționare va fi anunțată în timp util.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Pe lângă limba greacă, formularul A din anexa I poate fi completat în engleză sau franceză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu se aplică în Grecia, deoarece Grecia nu traduce formularul L din anexa I într-o limbă a unei țări terțe.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

În cazurile care urmează procedura ordinară, notificarea sau comunicarea trebuie să aibă loc în termen de 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la introducerea acțiunii.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Pe lângă limba greacă, formularul K din anexa I poate fi completat în engleză sau franceză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Se aplică o taxă fixă de 50 EUR, care urmează să fie plătită prin virament bancar către „Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului”, utilizând următorul cont bancar: Banca Greciei, număr de cont bancar: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, cod SWIFT: BNGRGRAA.

Toate cererile de notificare sau comunicare trebuie să utilizeze metoda descrisă. Cererile care nu sunt însoțite de dovada primită de la bancă privind efectuarea plății vor fi returnate fără să fie procesate.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Grecia se opune notificării sau comunicării actelor judiciare de către agenți diplomatici sau consulari, cu excepția cazului în care actele urmează să le fie notificate sau comunicate cetățenilor din statul membru de unde provin actele.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

În prezent, Grecia nu intenționează să comunice Comisiei condiții suplimentare privind notificarea sau comunicarea electronică, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (b).

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Grecia nu are nicio rezervă cu privire la posibilitatea, prevăzută la acest articol, ca notificarea sau comunicarea actelor judiciare să fie efectuată direct prin intermediul funcționarilor judiciari.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Cererea de repunere în termen prevăzută la alineatul (4) poate fi depusă în termen de doi ani de la data pronunțării hotărârii.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Prezentul regulament prevalează asupra altor dispoziții cuprinse în următoarele convenții bilaterale la care Republica Elenă este stat contractant:

— Convenția dintre Grecia și Germania din 11 mai 1938 privind asistența judiciară reciprocă în cauzele de drept civil și comercial (Legea de urgență nr. 1432/1938 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 399/1938);

— Convenția dintre Grecia și Iugoslavia din 18 iunie 1959 privind relațiile judiciare reciproce, ratificată prin Decretul legislativ nr. 4009/1959 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 238, 5.11.1959);

— Convenția dintre Regatul Greciei și Republica Austria privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și comercială, semnată la Atena la 6 decembrie 1965 (Decretul-lege 137/1969 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 45/1969);

— Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la București la 19 octombrie 1972 (Decretul legislativ nr. 429/1974 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 178/1974);

— Convenția dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Atena la 10 aprilie 1976 (Legea 841/1978 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 228/1978);

— Convenția dintre Republica Populară Ungaria și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Budapesta la 8 octombrie 1979 (Legea 1149/1981 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 117/1981);

— Convenția dintre Republica Populară Polonia și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Atena la 24 octombrie 1979 (Legea 1184/1981 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 198/1981);

— Convenția dintre Republica Elenă și Republica Socialistă Cehoslovacia privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Atena la 22 octombrie 1980 și încă în vigoare între Republica Cehă, Slovacia și Grecia (Legea nr. 1323/1983 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 8/1983);

— Convenția dintre Republica Cipru și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Nicosia la 5 martie 1984 (Legea 1548/1985 – Monitorul Oficial, seria I, nr. 95/1985).

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Grecia nu intenționează să opereze sistemul informatic descentralizat mai devreme decât se prevede în regulament.

Ultima actualizare: 14/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.