Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ungaria

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

În cazul actelor judiciare, agenția de transmitere este instanța care a emis actul care trebuie notificat sau comunicat; în cazul actelor notariale, agenția de transmitere este notarul în care a emis acel act; în cazul altor acte extrajudiciare, agenția de transmitere este ministrul justiției.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Agenția de primire este instanța districtuală competentă în raza teritorială a căreia de află adresa destinatarului indicată în cererea de asistență juridică (la Budapesta, Tribunalul Central din districtul Pesta) și Asociația executorilor judecătorești din Ungaria.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Agențiile de primire acceptă comunicarea sau notificare actelor prin poștă, fax sau electronic.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Se acceptă maghiara, engleza, germana și franceza.

Articolul 4 – organismul central

În Ungaria, sarcinile autorității centrale sunt îndeplinite de Ministerul Justiției:
Ministerul Justiției
Departamentul de drept internațional privat
Adresă: Nádor utca 22, 1051 Budapesta
Adresă poștală: Pf. 2., 1357 Budapesta
Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
Email: nmfo@im.gov.hu.

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Asistența menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (a) este furnizată de Ministerul Justiției:

Ministerul Justiției

Departamentul de drept internațional privat

Adresă: Nádor utca 22, 1051 Budapesta

Adresă poștală: Pf. 2., 1357 Budapesta

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu.

Informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) sunt disponibile pe portalul european e-justiție, (Notificarea sau comunicarea: transmiterea oficială a actelor juridice) la secțiunea 4.2.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Se acceptă maghiara, engleza, germana și franceza.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Ungaria nu a pregătit o traducere a formularului L din anexa I în nicio limbă a unei țări terțe.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Legislația maghiară nu precizează nicio dată specifică la care trebuie notificat sau comunicat actul.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Se acceptă maghiara, engleza, germana și franceza.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Comunicarea sau notificarea efectuată de instanțe este gratuită.

Comisionul pentru notificarea sau comunicarea de către executorul judecătoresc este de 7 500 HUF, sumă care trebuie transferată în avans în contul de mai jos, iar cererea trebuie să fie însoțită de documente justificative privind transferul:

Titularul contului: Asociația executorilor judecătorești din Ungaria

Nr. de cont: Budapest Bank Nyrt.

Cod SWIFT (BIC):`BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Vă rugăm să treceți în rubrica de comentarii: KU2 - numărul de referință al cererii și numele destinatarului.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Metoda de notificare sau comunicare prevăzută la articolul 17 se aplică pe teritoriul Ungariei numai dacă destinatarul este cetățean al statului membru de origine.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Ungaria nu prevede condiții suplimentare.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

În Ungaria, metoda de notificare sau comunicare prevăzută la articolul 20 poate fi aplicată în conformitate cu legislația privind notificarea sau comunicarea de către executorul judecătoresc.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Instanțele maghiare pot pronunța hotărâri în anumite cazuri, cu condiția să fie îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 22 alineatul (2).

În Ungaria, termenul prevăzut la articolul 22 alineatul (4) pentru depunerea unei cereri de repunere în termen este de 1 an.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu există astfel de acorduri între Ungaria și alte state membre.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 02/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.