Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Irlanda

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

În Irlanda, de la data de 15.4.2019, agenția de transmitere este Court Office, Castlebar, comitatul Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Orice întrebări în legătură cu cereri de notificare sau comunicare introduse înainte de data de 15.4.2019 trebuie adresate biroului de unde s-a trimis cererea. Lista grefelor poate fi accesată la următorul link:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

În Irlanda, de la data de 15.4.2019, agenția de primire este Court Office, Castlebar, comitatul Mayo. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Orice întrebări în legătură cu cereri de notificare sau comunicare introduse înainte de data de 15.4.2019 trebuie adresate biroului către care s-a trimis cererea. Link către toate grefele.

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Mijloacele de primire disponibile: documentele pot fi transmise prin poștă sau prin intermediul unui prestator de servicii, cum ar fi un prestator de servicii de curierat rapid.

Comunicările din motive administrative se pot efectua, de asemenea, prin e-mail.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Formularele-tip poate fi completate în limba irlandeză sau în limba engleză.

Articolul 4 – organismul central

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irlanda

Comunicările în limba engleză sau în limba irlandeză către Central Office of the High Court se pot efectua prin poștă sau prin fax, la numărul (353-1) 872 56 69. Comunicările către Central Office of the High Court se pot efectua și prin telefon, la numărul (353-1) 888 60 00.

Competența teritorială: națională

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

În temeiul sistemului juridic irlandez, nu se oferă asistență pentru localizarea unei părți căreia trebuie să i se notifice sau să i se comunice acte, întrucât este dreptul și obligația părții care dorește să efectueze notificarea sau comunicarea să efectueze procedura, inclusiv să localizeze cealaltă parte. În cazul în care o parte nu poate efectua notificarea sau comunicarea prin metodele prevăzute de lege, o instanță poate să dispună notificarea sau comunicarea indirectă, dacă este convinsă că este oportun să facă acest lucru.

Irlanda nu aplică articolul 7 alineatul (1) literele (a) sau (b), iar instanțele nu acționează din oficiu pentru a găsi adresa unei părți la o acțiune în justiție.

Următoarele mijloace de localizare a unei părți pot fi utile:

Dacă aveți un număr de telefon, dar nu și adresa asociată, puteți utiliza paginile următoare:

https://www.phonenumbers.ie

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland

Oficiul Registrului Comerțului (Companies Registration Office) este membru al Registrului European al Comerțului (European Business Registry) pentru Irlanda. Oficiul Registrului Comerțului deține registrul central public cu informații legale privind societățile și denumirile comerciale din Irlanda.

Registrul organizațiilor caritabile (Charities Register), autoritatea națională de reglementare pentru organizațiile caritabile din Irlanda, poate fi consultat aici.

Registrul Stării Civile (General Register Office - GRO), care este registrul central al evidențelor referitoare la nașteri, feții născuți morți, adopții, căsătorii, parteneriate civile și decese din Irlanda, este disponibil aici.

Unele societăți care includ, dar nu în mod exclusiv, https://www.myvehicle.ie/ și https://www.theaa.ie/car-history-check/, pot indica o adresă dacă aveți un număr de înmatriculare al mașinii. Este necesară plata unei taxe.

Puteți utiliza platformele de comunicare socială – multe persoane menționează pe aceste platforme adresa, numărul de telefon sau informații cu privire la angajator.

Puteți plăti o taxă pentru căutarea unei persoane – multe servicii online ajută la localizarea unei persoane contra unei mici taxe.

Puteți contacta Poșta pentru a obține o adresă sau o adresă de corespondență.

Puteți solicita serviciile unui detectiv privat sau ale unui executor judecătoresc (summons serve).

Articolul 8 – transmiterea actelor

Nu se aplică.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu se aplică.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Dispozițiile acestui articol nu se aplică în legislația irlandeză.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Nu se aplică.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

În cazul în care se solicită notificarea sau comunicarea personală în temeiul articolului 11 alineatul (2) și articolului 15, aceasta va fi efectuată de un organism de drept privat, de un detectiv privat sau de un avocat, în schimbul achitării unei taxe stabilite de comun acord între părți. De obicei, această taxă are o valoare cuprinsă între 70 EUR și 100 EUR.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Irlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Nimic nu împiedică orice persoană interesată de o procedură judiciară să efectueze notificarea sau comunicarea actelor judiciare direct prin intermediul funcționarilor competenți din statul membru de destinație. În Irlanda, printre aceștia se numără avocații consultanți și executorii judecătorești (summon servers).

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), în Irlanda o instanță se poate pronunța chiar dacă nu s-a primit un certificat de constatare a notificării sau a comunicării ori a remiterii, dacă au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (2).

În ceea ce privește articolul 22 alineatul (4), instanța trebuie să se asigure că cererea de repunere în termen a fost formulată într-un termen rezonabil de la data la care pârâtul a luat cunoștință de hotărâre.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu se aplică.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 13/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.