Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Birourile NEP (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti, UNEP) de la curțile de apel (corti d’appello) și tribunalele (tribunali) sesizate cu litigiul pentru care se solicită notificarea sau comunicarea.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

UNEP, Curtea de Apel Roma (i.e. UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Tel. +39 06328367058-7059

Email: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Email certificat: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Poștă sau email.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Engleză și franceză.

Articolul 4 – organismul central

UNEP, Curtea de Apel Roma (i.e. UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Tel. +39 06328367058-7059

Email: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Email certificat: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

În sensul articolului 7 alineatul (1), Italia oferă asistență numind UNEP, Curtea de Apel din Roma drept autoritatea desemnată căreia agențiile de transmitere îi pot adresa cereri cu privire la stabilirea adresei persoanei care este destinatara notificării sau comunicării.

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Tel. +39 06328367058-7059

Email: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Email certificat: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

UNEP nu transmite din proprie inițiativă cereri de informații cu privire la adresele registrelor de domiciliu sau ale altor baze de date în cazurile în care adresa indicată în cererea de notificare sau comunicare nu este corectă.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Engleză și franceză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu se prezintă nicio informație.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Nu se invocă nicio derogare.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Engleză și franceză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Pentru moment, nu se percep alte taxe pentru notificarea sau comunicarea actelor care provin din străinătate decât cele prevăzute pentru actele notificate sau comunicate, la cererea unei părți, în Italia.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Italia se opune notificării sau comunicării directe a actelor judiciare de către agenții diplomatici sau consulari către persoanele care își au reședința într-un alt stat membru, cu excepția cazului în care actul trebuie notificat sau comunicat unui cetățean italian cu reședința într-un alt stat membru.

Italia se opune notificării sau comunicării actelor judiciare de către agenții diplomatici sau consulari ai unui stat membru către persoanele cu reședința în Italia, cu excepția cazului în care actul trebuie notificat sau comunicat unui cetățean al statului membru în cauză.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se prezintă nicio informație.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Funcționari publici.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Italia nu face nicio comunicare în sensul articolului 22.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu există acorduri de raportat în temeiul articolului 29.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Italia nu intenționează să facă notificarea menționată la articolul 33.

Ultima actualizare: 28/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.